Zeewolde

Voedselbank Zeewolde blijft groeien

“Door de economische krimp en de stijging van de werkeloosheid door de coronacrisis zullen meer mensen moeite krijgen om financieel rond te komen. De voedselbanken bereiden zich daarom voor op een flinke groei in de komende 12 maanden.” Dit bericht haalde een paar weken geleden de landelijke pers. Dat is slecht nieuws, maar voor de Voedselbank Zeewolde niet echt een verrassing. Het aantal voedselpakketten steeg bij hen al eerder: van 25 per week in januari 2020 naar 37 pakketten per week in mei. Na een korte ‘zomerdip’ in juni en juli nam het aantal echter al weer snel toe. Tot en met medio september is er sprake van een gemiddelde groei van 30% over het gehele jaar.

Voedselbank Zeewolde blijft groeien

Het grotere aantal voedselpakketten zorgt met name op de vrijdagmorgen bij het inpakken en op vrijdagmiddag bij het uitdelen voor extra werk bij de vrijwilligers. “Dit is zorgelijk, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt in onze geschiedenis.” vertelt Jan Klop, voorzitter van de Voedselbank Zeewolde. “Maar die aantallen kunnen we wel aan, ons werk zal ook in moeilijke tijden doorgaan. Omdat we vinden dat dat moet, omdat het wekelijkse voedselpakket voor onze klanten geen luxe, maar bittere noodzaak is. Die mensen laat je niet in de steek.”

Ook financieel leidt het op korte termijn niet tot zorgen, aldus Jan Klop. “In maart ging plotseling het alarm af: corona! Tekorten in geld en voedsel dreigden, maar massaal ging Zeewolde – inwoners, middenstand en bedrijven – achter de voedselbank staan. Met prachtige en creatieve acties hebben zij ons door de eerste periode van de crisis heen gesleept. Wij waren ontroerd en geraakt.” Toch zijn er wel zorgen: “Momenteel kunnen we nog steeds iedereen helpen die onze hulp nodig heeft. Maar we zijn wel erg afhankelijk van incidentele giften. Om onze hulp ook in de toekomst te kunnen garanderen, zijn vooral meer vaste inkomsten nodig. Daarom blijven we op zoek naar donateurs die ons over een langere periode willen steunen.”  

De donateursactie van de voedselbank in het afgelopen voorjaar heeft al 88 donateurs opgeleverd, samen goed voor iets meer dan € 5.600,-- aan vaste jaarlijkse inkomsten. Daarmee zijn ze erg blij, maar ze zijn er nog niet. Jaarlijks heeft de voedselbank ongeveer € 18.000,-- nodig om hun werk goed te kunnen doen, zeker nu het aantal klanten stijgt. De voedselbank hoopt dat uiteindelijk ongeveer 50% van hun inkomsten zal komen van donateurs. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

Advertentie