Zeewolde

Voorlichting Palliatieve zorg

Palliatieve Zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Deze zorg richt zich op het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Palliatieve Zorg is voor patiënten en hun naasten.

Voorlichting Palliatieve zorg

Vooral oudere mensen hebben vaak vragen over Palliatieve Zorg. Wat houdt deze in? Wanneer kan die worden verleend en door wie? Wordt het wel betaald door de ziektekostenverzekeraar? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden organiseren de drie ouderenbonden (PCOB, KBO en ANBO) in samenwerking met Welzijn Zeewolde een voorlichtingsmiddag op 24 mei a.s. in de Sfinx. Aanvang 13.30 uur. Eerst vertelt de netwerkcoördinator Palliatieve Zorg  Noordwest Veluwe over de manier waarop de palliatieve zorg is georganiseerd. Vervolgens legt een wijkverpleegkundige van Icare uit wat een thuiszorgorganisatie kan betekenen voor mensen in de palliatieve fase. Tenslotte gaat een verpleegkundige van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo vertellen over de zorg die in het hospice geboden wordt aan mensen in de laatste levensfase. Natuurlijk onderbroken door een pauze.

Iedere belangstellende wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, vragen te stellen en zich op de hoogte te stellen van  alle bijzonderheden rond deze belangrijke vorm van zorg. Kom dus op 24 mei a.s. naar de “Sfinx”; aanvang 13.30 uur. Uiteraard is de toegang geheel gratis.

Advertentie