Zeewolde

Vuurwerk, carbid en vreugdevuren, wat wel en wat niet?

Op de gemeente pagina meldt de gemeente de regels rondom Oud en Nieuw.
Vuurwerk mag dit jaar worden verkocht op vrijdag 28 december 2018, zaterdag 29 december 2018 en maandag 31 december 2018. Op zondag 30 december 2018 mag als gevolg van de landelijke regelgeving geen vuurwerk worden verkocht. Volgens het landelijk Vuurwerkbesluit mag vuurwerk vanaf 31 december 18.00 uur worden afgestoken. 
In het centrum is op maandag 31 december 2018 een vuurwerk-verbod van kracht tot 's avonds 19.00 uur. Een kaart van het centrumgebied waar het verbod van kracht is, ligt ter inzage bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis of is te downloaden via www.zeewolde.nl.

Op dinsdag 1 januari 2019 is het na 02.00 uur ’s ochtends niet meer toegestaan om vuurwerk af te steken.

Opruimen

Het is bekend dat 40% van de vuurwerkongelukken ontstaat door niet afgegaan vuurwerk dat de volgende dag wordt aangestoken. Wilt u deze ongelukken in uw straat voorkomen, ruimt u dan voordat u weer naar binnen gaat in de oudejaarsnacht het vuurwerkafval even op.

Lik-op-stuk voor jeugdige vuurwerk overtreders

Iedereen die buiten de toegestane tijden vuurwerk afsteekt loopt het risico door de politie te worden aangehouden en geverbaliseerd. Jongeren tot en met 17 jaar krijgen een alternatieve straf. Aan de hand van het aantal aangehouden jongeren in Zeewolde wordt deze alternatieve straf georganiseerd door bureau HALT. Personen boven de 17 jaar die te vroeg vuurwerk afsteken krijgen een boete.

Carbid

Het college heeft besloten dat op maandag 31 december 2018 van 10.00 tot 17.00 uur mag worden geschoten met carbid. Dit is alleen toegestaan op het hierna genoemde terrein:
- het met linten afgezette gebied, gelegen in Zeewolderhoek

Tijdens het carbidschieten dienen de volgende regels gehanteerd te worden:
a. Er mag uitsluitend met melkbussen worden geschoten van maximaal 40 liter
b. ter afsluiting van de melk-/carbidbus mag slechts gebruik gemaakt worden van niet massieve voorwerpen, zoals een lekke bal of doek;
c. er mag uitsluitend geschoten worden in oostelijke richting, richting Wolderwijd;
d. het vrije schootsveld dient minimaal 50 meter te bedragen en geen verharde openbare wegen, fiets- of wandelpaden te bevatten.

Een tekening van het aangewezen gebied ligt ter inzage bij het Publiekscentrum of is te downloaden via www.zeewolde.nl.

Vreugdevuren niet toegestaan

Vreugdevuren zijn tijdens Oud en Nieuw niet toegestaan. Het is wel toegestaan om kleinschalig een vuurton of vuurkorf te hebben mits het brandbare materiaal in de ton of korf blijft. Verbranding buiten de ton of korf is niet toegestaan. Het is verplicht het straatwerk te beschermen tegen oververhitting, door bijvoorbeeld een aantal stoeptegels of ander steenachtig materiaal onder de ton te leggen. Bij overtreding van de regels zal, waar nodig verbaliserend, worden opgetreden door gemeente, politie en brandweer.

Containers weghalen

U bent verplicht uw eigen container binnen te zetten. Dit houdt in dat er geen enkele container of ander soort obstakel op de openbare weg mag blijven staan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt er handhavend opgetreden tegen overtreders. In de dagen voorafgaand aan oudejaarsdag voert de gemeente meerdere controles uit.

Vuurwerk, carbid en vreugdevuren, wat wel en wat niet?
Advertentie