Zeewolde

Wat betekent Meta's beslissing om datacenter te 'pauzeren'?

'Pauzeren.' Dat is wat het Amerikaanse techbedrijf Meta doet met zijn plan voor een groot datacenter in Zeewolde. Het verzet tegen de bouw nam de afgelopen tijd steeds verder toe. Nu blijkt dat de plannen voorlopig in de ijskast staan laten tegenstanders blije geluiden horen.

Maar komt van uitstel ook afstel? Het antwoord op die vraag laat nog op zich wachten. Duidelijk is in elk geval wel dat Zeewolde en het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp niet zomaar van elkaar af zijn.

1: De grond
Meta bezit inmiddels al grote stukken grond in Zeewolde. Het gaat om grofweg de helft van het gebied waar het datacenter is gepland. Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat Meta via dochterondernemer Polder Networks zo'n 53,5 miljoen betaald heeft voor verschillende percelen. Als er andere plannen bedacht worden voor het gebied zal de grond dus van Meta teruggekocht moeten worden. Ervan uitgaande dat het bedrijf daartoe bereid is.

Burgercoöperatie Land van Ons gaf vorig jaar aan de grond graag aan te willen schaffen om er vervolgens duurzame landbouw mogelijk te maken. "Wij zijn bereid om het hele stuk grond voor zo'n twintig miljoen te kopen", zei voorzitter Franke Remerie begin december. "Het is niet dat we het nu even op onze bankrekening klaar hebben staan. Maar we denken wel dat er heel veel mensen in Nederland zijn die dit initiatief willen steunen." Land van Ons laat woensdag weten dat het aanbod nog steeds staat.

2: Het bestemmingsplan
Wat op een stuk grond gedaan mag worden, is vastgelegd in een bestemmingsplan. En dat van het veelbesproken gebied in Zeewolde is afgelopen december juist gewijzigd om de aanleg van een groot datacenter mogelijk te maken. De gemeenteraad stemde met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

Als er al een ander plan bedacht wordt voor het gebied, dan zal het bestemmingsplan opnieuw gewijzigd moeten worden. Dat is mogelijk, maar kan wel een procedure zijn die de nodige tijd in beslag neemt.

3: De 'anterieure overeenkomst'
De gemeente Zeewolde, provincie Flevoland en Meta hebben vorig jaar een aantal extra afspraken gemaakt rond de komst van het datacenter. Die zijn vastgelegd in de zogeheten 'anterieure overeenkomst'.

Meta heeft bijvoorbeeld aangegeven te willen betalen voor aanpassingen aan de wegen rond het bedrijventerrein Trekkersveld. En aan de gemeente is beloofd om de kosten die Zeewolde moet maken voor het realiseren van alle plannen te vergoeden.

Te lezen valt dat de afspraken pas ingaan als Meta 'positieve definitieve investeringsbeslissingen' neemt. Nu die beslissing uitblijft hebben de afspraken dus geen waarde, zo lijkt het. In de samenvatting van de overeenkomst die vorig jaar is vrijgegeven staat dat er termijnen zijn "waarbinnen deze investeringsbeslissingen moeten zijn genomen, en de te doorlopen stappen wanneer investeringsbeslissingen niet, of niet tijdig worden genomen."

Wat die termijnen zijn is echter niet duidelijk. Het college van burgemeester en wethouders wil voorlopig niet ingaan op de vraag wat het 'pauzebesluit' betekent. Dinsdag schoven B & W woordvoerder Wietse Hummel naar voren, maar die gaf aan niet inhoudelijk te kunnen reageren op vragen over het onderwerp.

Advertentie