Zeewolde

Wat te doen met De Meermin?

Wat gaan we doen met De Meermin? Met die vraag houdt de gemeente zich momenteel bezig. De Meermin, het activiteitencentrum van Welzijn Zeewolde, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. “Het gebouw heeft geen uitstraling, is niet gebruiksvriendelijk en de algehele staat van het gebouw is verouderd”, vertelt wethouder Winnie Prins tijdens het persuur op donderdag 17 september. Begin dit jaar onderzocht de gemeente of het Ravelijn (v/h de bibliotheek) wellicht een optie is als onderkomen voor Welzijn Zeewolde. “Maar dat bleek niet geschikt en tevens te duur om aan te passen.”

Om te kijken wat er met De Meermin moet gebeuren heeft de gemeente eind 2019 een draagvlakonderzoek onder de inwoners gehouden. Daaruit blijkt dat 71% vindt dat de Meermin behouden moet blijven. De uitkomst van het onderzoek is meegenomen in de nieuwe welzijnsvisie van de gemeente. “Op basis van deze visie gaan we werkenderwijs verder ontwikkelen.

Wat te doen met De Meermin?

We gaan geen fusies aan, maar wel leren van andere landelijke welzijnsorganisaties en vooral het gesprek aangaan met de inwoners”, licht Prins toe. “In het onderzoek kijken we onder meer naar wat de wensen zijn voor de toekomst: wat willen we in het gebouw organiseren en wat is er nodig om het op te knappen, waarmee we ruimte winnen voor zowel welzijnswerk als preventieve activiteiten.”

Welzijn Zeewolde was ooit een zelfstandige stichting. “Maar het lukte niet om daar een volwassen organisatie van te maken”, vertelt Prins. “Veel uitgaven waar maar weinig activiteiten tegenover stonden.” De gemeente nam de welzijnsorganisatie over en de medewerkers werden ambtenaren. “Wat mij betreft een tijdelijke oplossing, want de uitvoering van welzijn is niet echt een taak van de gemeente.” Wethouder Prins wenst van De Meermin een aantrekkelijk laagdrempelig buurthuis te maken voor Welzijn Zeewolde nieuwe vorm. “Daar is de lijn al van ingezet. De medewerkers blijven wel in dienst maar zijn actief bezig in de wijk om te horen wat er leeft en nodig is. Het gaat meer om toenadering zoeken in plaats van in De Meermin te wachten tot mensen komen.”

De nood voor één locatie voor uiteenlopende buurtactiviteiten wordt intussen steeds hoger. Zo hebben ontwikkelingen bij Coloriet tot gevolg dat alle activiteiten die vanuit Welzijn in De Sfinx worden georganiseerd moeten verhuizen. Daar is tot 7 oktober de tijd voor. Een deel van de activiteiten is inmiddels overgeheveld naar De Meermin. Dat kan echter niet met alle activiteiten. Zo heeft De Meermin bijvoorbeeld geen ruimte voor de biljartvereniging en is er geen keuken om te koken voor de tweewekelijkse Open Tafel. Voor Open Tafel, dat momenteel vanwege corona is uitgesteld, gaat de gemeente kijken of er een ruimte te huur is zolang De Meermin niet is aangepast.

Wethouder Prins geeft aan het liefst morgen al aan de slag te willen gaan. “Maar de hele procedure gaat nog wel een jaar duren.”

Bron: Zeewolde Aktueel

Advertentie