Zeewolde

Waterverbruik Meta datacenter

Het hyperscale datacenter dat in de plannen voor Trekkersveld 4 is opgenomen, vraagt naar verwachting ruim 2,3 miljard liter water.

Eerder werd in De Telegraaf gesproken over 2,5 miljoen liter, maar in de MER (pagina 88) staat echter vermeld dat Meta 2.365.200 m3 water per jaar zal innemen. Wetende dat 1 m3 water gelijk staat aan 1000 liter, is 2.365.200 m3 dus 2.365.200.000 liter. Meta heeft aangegeven dat nodig te hebben om hun systemen te koelen. Om aan te geven hoeveel dit is: Een gemiddeld Nederlands gezin van vier personen verbruikt volgens opgaaf van het Nibud 163 m3 (163.000 liter) water per jaar.

Waterverbruik Meta datacenter  uit de hogevaart van Zeewolde

Naast dat het beoogde datacenter water in zal nemen, zal men ook een deel weer teruglozen in de Hoge Vaart. De verwachting is dat dit 1.892.160.000 (1,8 miljard) liter op jaarbasis is. Als je hier het verschil van neemt, betekent dit dat men 473.040.000 liter water effectief zal verbruiken. Dit impliceert dat het effectieve waterverbruik vergeleken kan worden met het waterverbruik van zo'n 2.900 huishoudens.

Gemiddeld waterverbruik volgens Nibud

Wat gebeurt er met het water?

De 2.3 miljoen liter water dat META nodig heeft is bedoelt om hun systemen te koelen. Dit gebeurt middels een hybryde systeem. Het betreft een zogenoemde gesloten koelloop met een open koelmethode die voornamelijk vanuit de buitenlucht wordt gevoed. Alleen bij de momenten dat de buitentemperatuur te hoog is of de buitenlucht te droog is, wordt water toegevoegd. Het water dat hiervoor gebruikt wordt is oppervlaktewater uit de Hoge Vaart. Het Waterschap heeft het gebruik van kraanwater uitdrukkelijk verboden.

Vergelijking

In Nederland kennen we bierbrouwer Heineken. Deze produceert wereldwijd per jaar zo'n 22 miljard liter bier. Om dit te realiseren verbruikt de bierbrouwer jaarlijks 60 iljard liter aan drinkwater. Dit water is nodig in het proces om bier te brouwen, waarbij uiteindelijk deze 60 miljard liter aan drinkwater wordt geloosd in het riool. Als je dit in vergelijking zet met het datacenter dan is dit te vergelijken met het water verbruik van ruim 368.000 huishoudens. 

Om het waterverbruik in de toekomst te reduceren heeft Heineken het visiedocument ‘Every Drop’ gepubliceerd. Heineken wil hiermee meer balans brengen in de waterkringloop. Hiermee sluiten Heikenen aan op één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties nl. doel 6: " Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen".

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie