Zeewolde

Waterschap Zuiderzeeland aan de slag in Zeewolde

In en om de grachten in de zogenoemde stedelijke kern en de tochten bij het Trekkersveld vinden vanaf eind oktober onderhoudswerkzaamheden plaats. Waterschap Zuiderzeeland gaat er aan de slag met het baggeren en het onderhoud aan beschoeiingen.

“Met baggeren graven we slib uit de grachten en tochten, zodat er meer ruimte voor water is”, legt Waterschap Zuiderzeeland uit op de eigen website. “Dit is goed voor het waterleven.” Met het onderhoud aan beschoeiingen bedoelt men de houten palen en plankjes van de gracht.

Zeewoldenaren wordt gevraagd rekening te houden met “veel transportbewegingen”, laat Waterschap Zuiderzeeland weten.

Waterschap Zuiderzeeland aan de slag in Zeewolde

“De bagger moet bijvoorbeeld met trekkers of vrachtwagens weggereden worden. Wij proberen natuurlijk de overlast zoveel mogelijk te beperken. We werken daarom tussen 7.00 en 19.00 uur en houden waar mogelijk rekening met de omgeving.”

Aanwonenden krijgen een brief met verdere informatie. (foto: Website Waterschap Zuiderzeeland)

Advertentie