Loading...

Werkzaamheden fietspad Sportlaan / Giek
Werkzaamheden fietspad Sportlaan / Giek

Begin november 2020 start Waterschap Zuiderzeeland met het herstellen van een persleiding, daarom is een deel van het fietspad Sportlaan afgesloten tot en met 27 november. Fietsers worden ter plaatse omgeleid. Het stuk van de persleiding dat wordt vervangen, ligt onder de weg op de kruising Giek en Sportlaan in Zeewolde. Waterschap Zuiderzeeland wil de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Daarom leggen ze het nieuwe deel van de persleiding buiten de kruising van Giek en Sportlaan aan.

Het gaat om een deel van de persleiding van het rioolgemaal aan de Sportlaan in Zeewolde; rioolgemaal 175. De herstelwerkzaamheden aan de persleiding zijn nodig. Zo kan de leiding ook in de toekomst het afvalwater uit de omgeving blijven transporteren.

Er wordt een nieuw stuk persleiding gelegd en het oude deel wordt verwijderd. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Persleiding voor het verpompen van afvalwater

Het rioolgemaal aan de Sportlaan in Zeewolde verpompt het afvalwater uit de omliggende wijken via de persleiding naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde. De persleiding is gemaakt van PVC en is aangelegd in 1983. De huidige persleiding ligt over een lengte van ca. 300 meter in een bocht onder een kruispunt. De persleiding is verouderd en daardoor minder betrouwbaar geworden. In februari 2019 is de nu te vervangen persleiding al een keer lek geraakt. Deze lekkage is door spanningen in de wand van de persleiding ontstaan. Dit komt door dat de persleiding in de afgelopen decennia is gaan doorhangen. Wanneer PVC verouderd is, ontstaan door deze spanningen vaak lengtescheuren.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd

De nieuwe persleiding is van HDPE kunststof (Hoge Dichtheid Polyetheen) en wordt in een stalen mantelbuis onder de weg door aangelegd. Naast het aanbrengen van het nieuwe deel van de persleiding, verwijderen ze zoveel mogelijk delen van de oude persleiding. Het oude deel van de persleiding die blijft liggen, vullen ze met schuimbeton op. Door het gebruik van schuimbeton is de kans op toekomstige verzakkingen in de bovenliggende weg erg klein. Aannemer GMB voert de herstelwerkzaamheden aan de persleiding uit.

Bron: Website Zuiderzeeland