Zeewolde

Wethouder Prins ondertekent samenwerkingsconvenant met FlevoMeer Bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek heeft een samenwerkingsconvenant ondertekend met de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en de gemeente Zeewolde. Namen gemeente Zeewolde heeft de Wethouder Winnie Prins ondertekend. 

In het nieuwe samenwerkingsconvenant leggen de vijf gemeenten en FlevoMeer Bibliotheek de basis voor een vruchtbare samenwerking ten dienste van de ontwikkeling van de inwoners van de betreffende gemeenten. FlevoMeer Bibliotheek ontvangt van 5 gemeenten subsidie ​​en dit vereist afstemming maakt elke gemeente eigen wensen. In het convenant is onder andere ook vastgelegd dat in samenspraak beleidswijzigingen worden besproken, en de wijze in de gemeenten wordt gevormd.

Vijf gemeenten ondertekenen samenwerkingsconvenant met FlevoMeer Bibliotheek

Daarnaast zal de bibliotheek waar mogelijk aansluiten bij gemeentelijke terreinen en als partner van de gemeente een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied. In het convenant is ook vastgelegd dat de dienstverlening van de bibliotheek voldoet aan de certificeringsnormen voor bibliotheken, die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken zijn opgesteld.

Maatschappelijke opgaven

Het samenwerkingsconvenant meerdere doelen zoals het bespreken van beleidswijzigingen van de gemeente en de Bibliotheek te informeren over de continuïteit en de bibliotheekvoorziening in de gemeenten, de ontwikkeling van verdergaande samenwerking op het terrein van de maatschappelijke opgaven te onderzoeken en elkaar bibliografische innovaties, bijvoorbeeld mb de gemeentelijke gezinsaanpakheid in de arbeidsmarktregio's van innovaties door middel van het provinciale fonds voor de arbeidsmarkttheken.

FlevoMeer Bibliotheek en de vijf gemeenten spreken door ondertekening van dit convenant de wens uit te oefenen in een effectieve en succesvolle samenwerking. FlevoMeer Bibliotheek en gemeenten zijn belangrijke partners op het gebied van sociale en maatschappelijke beleidsterreinen en zijn belangrijke partners op het gebied van ondertekening.

Advertentie