Zeewolde

Wijzigingen afvalinzameling door winters weer

Er is afgelopen weekend veel sneeuw gevallen en veel wegen zijn nog steeds onbegaanbaar. Dit zorgt ervoor dat het legen van de bakken anders verloopt. Afhankelijk van de situatie (na strooien en sneeuwschuiven) ka HVC bepalen wat mogelijk en vooral veilig is. Op hun website staan de laatste updates.

Wijzigingen tot nu toe:
Tot en met zondag 14 februari wordt er geen gft & etensresten ingezameld.
Gft & etensresten zit vastgevroren in de bakken, deze kunnen daarom niet geleegd worden.

Afspraken grof afval ophalen

Deze week haalt HVC ook geen grof afval en wit- en bruingoed op. Heb je een afspraak staan voor aankomende week dan komt deze te vervallen. HVC verzoekt om een nieuwe afspraak te maken.

Omwisselen en leveren van bakken aan huis

Alle afspraken voor het verwisselen of leveren van bakken komen deze week te vervallen. Heb je een afspraak staan dan neemt HVC contact op voor het maken van een nieuwe afspraak zodra het weer mogelijk is om veilig op pad te gaan.
Voor het maken van nieuwe afspraken, vraagt HVC om pas contact op te nemen zodra het weer mogelijk is om veilig de weg op te gaan voor HVC. Houdt de website van HVC op de hoogte wanneer dit weer mogelijk is.

Ondergrondse containers

HVC blijft de ondergrondse verzamelcontainers zoveel mogelijk legen. Uiteraard geldt ook hiervoor dat dit alleen mogelijk is als dit op een veilige manier kan.
Advertentie