Zeewolde

Windpark gebruikt verkeerde heipalen

Uit controle van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek blijkt dat de bouwers van het Windpark Zeewolde gebruik hebben gemaakt van verkeerde heipalen en dat daarmee door de waterbeschermingslaag is gegaan. Hierdoor is er risico op het verontreinigen van grondwater. De directeur van Windpark Zeewolde, Sjoers Sieburg Sjoerdsma meldt tegenover Omroep Flevoland dat er bij zeven locaties, die gesitueerd zijn in de buurt van de Schollevaarweg, door de waterlaag is geslagen. Hierbij zou geen risico bestaan voor het grondwater aldus de directeur, die hiervoor gespecialiseerde bedrijven had ingehuurd.

Windpark gebruikt verkeerde heipalen

Provincie en gemeente

In de omgevingsverordening van de provincie is opgenomen dat er alleen prefab heipalen zijn toegestaan indien het grondwaterniveau wordt geraakt. In de vergunning die door de gemeente Zeewolde is afgeven staat hierover niets vermeld. De gemeente laat weten dat men niet gehouden is om de voorwaarden te toetsen aan andere overheden. 

Schriftelijke vragen Ja 21

Politieke partij Ja21 heeft in navolging op deze berichtgeving schriftelijke vragen gesteld aan de provincie Flevoland. Men wil opheldering van het college omtrent de mogelijke risico's die dit met zich meebrengt. Tevens wil men opheldering omtrent de aansprakelijkheid. 

Lees hier intergraal de vragen van Ja21

Advertentie