Zeewolde

Woonpalet koopt appartementen Mooiland

Woonpalet koopt 18 huurwoningen in Zeewolde van woningcorporatie Mooiland. De woningen transporteren op 31 december 2020. Woonpalet verhuurt ruim 1.950 woningen in Zeewolde en is daarom de logische partner voor overname van deze woningen. Huurders en betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd.

Het gaat om 18 sociale huurappartementen met lift aan het Raadhuisplein in Zeewolde.

Appartementen Mooiland

De verkoop

Mooiland is een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam ‘thuis geeft’ aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en voor sociale vraagstukken. In haar kernregio Noordoost-Brabant, Gennep en de BAAN-regio (Breda, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen) is Mooiland die corporatie. Daar “geeft Mooiland thuis”. En daar staan nu al de meeste van haar sociale huurwoningen.

Mooiland kan nu niet overal voldoende thuis geven. Buiten Noordoost-Brabant is het bezit sterk versnipperd. Andere corporaties kunnen daar met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom besloot Mooiland in 2016 om zich geleidelijk terug te trekken uit gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen.  Inmiddels is een behoorlijk aantal van deze complexmatige verkooptrajecten met succes afgerond. Zo verkocht Mooiland eind 2019 de laatste van in totaal 1.500 woningen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In 2016 was Mooiland nog in 130 gemeenten actief, nu zijn dat er nog 100.

Een zorgvuldig verkoopproces

Mooiland en Woonpalet Zeewolde hebben gezamenlijk gewerkt aan een zorgvuldig verkoopproces. Ook rond het proces van de overdracht werken zij samen. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.

Woningen behouden voor de sociale volkshuisvesting

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland vertelt: “Wij wilden de woningen die wij verkopen in de gemeente Zeewolde graag behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Wij zijn blij met de verkoop aan Woonpalet Zeewolde, als regionaal verankerde organisatie. Zij weten wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop."

Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder Woonpalet Zeewolde, licht de aankoop toe: “Met de aankoop van de woningen van Mooiland behoudt Woonpalet deze woningen voor de sociale huur in Zeewolde. Bovendien levert aankoop een verbreding op van onze portefeuille, omdat we op deze mooie plek in het centrum nog geen bezit hebben. Los van de locatie, passen de woningen qua type en omvang ook goed in ons beleid waarin we momenteel vooral kleinere woningen toevoegen. 85% van onze woningzoekenden bestaat immers uit een één- of tweepersoonshuishouden. En de doelgroep ´ouderen´ wordt steeds belangrijker. Ouderen wonen graag in het centrum en ook voor hen zijn deze woningen van Mooiland heel geschikt.”

Advertentie