Zeewolde

Woonpalet legt zelfbewoningsplicht op bij verkoop woningen

Woonpalet wil speculatie tegengaan en heeft daarom besloten dat kopers verplicht drie jaar in de woning moeten verblijven. Dat staat in de nieuwste prestatieafspraken die de woningcorporatie vorige maand met de gemeente Zeewolde heeft gesloten. Woonpalet verkoopt zo’n 10 woningen per jaar in Zeewolde. 

“Omdat onze koopwoningen aan de onderkant van de markt zitten zijn dat gewilde objecten voor potentiële beleggers”, zegt waarnemend directeur Bertho Eding van Woonpalet. Volgens Eding is er tot nu toe nog niet belegd met de woningen van de corporatie. “Maar om dat ook te voorkomen hebben we de zelfbewoningsplicht opgenomen.”

Op dit moment geldt er (los van voor nieuwbouwwoningen onder de 200.000 euro) nog geen gemeentelijke zelfbewoningsplicht in Zeewolde, maar Woonpalet zegt niet te willen wachten op mogelijke plannen van de gemeente. “En misschien is dit ook een trigger bij de gemeente om dat bij nieuwbouw op te nemen."

Advertentie