Zeewolde

Zeewolde doet ook mee met Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland

Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde heeft besloten dat Zeewolde ook deelneemt aan het provinciale Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland. Woensdag 29 maart 2023 ondertekende portefeuillehouder Ernst Bron een addendum (toevoeging) bij de intentieverklaring die al eerder werd getekend door 5 andere partijen.

De andere ondertekenaars zijn de Provincie Flevoland, het Rijksvastgoedbedrijf, Waterschap Zuiderzeeland, landbouworganisatie LTO-Noord en de gemeente Noordoostpolder.

Op veel plekken In Flevoland zit veen in de bodem. Als veen in contact komt met zuurstof, oxideert het, met bodemdaling tot gevolg. Dit zorgt voor schade aan gewassen in de landbouw, vooral schade doordat de grond te nat is. In Zeewolde is dat vooral in de zogenaamde Zuidlob. Dat is het gebied tussen Gooiseweg, Nijkerkerweg, Nijkerkernauw en Eemmeer.

Wethouder Ernst Bron in het gebied Zuidlob, waar agrariërs, maar ook de gemeente, te maken hebben met schade als gevolg van bodemdaling

Beheer van wegen in het buitengebied

Niet alleen voor de landbouwbedrijven in de Zuidlob speelt het probleem; de gemeente heeft er zelf ook last van bij het beheer van de wegen in het buitengebied. Ook in de tweede fase van Oosterwold op Zeewolder grondgebied komt nu en ook in de toekomst behoorlijke bodemdaling voor.

Doel van de samenwerking

Het doel van de samenwerking is van elkaar leren over bodemdaling en wat gedaan moet worden om met bodemdaling om te gaan. Er wordt onderzocht wat het beste werkt door te testen. Hierdoor ontstaat inzicht wat wel werkt en wat niet werkt. Agrarische ondernemers en grondgebruikers kunnen zich beter voorbereiden op de toekomst en betrokken overheden kunnen beter beleid maken dankzij de opgedane kennis. Het totale project duurt 3 jaar. De eerste 1,5 jaar zijn nu om waardoor de gemeente Zeewolde, die nu instapt, de nog resterende 1,5 jaar deel kan nemen.

Meer informatie over bodemdaling in Flevoland staat op de website van de provincie Flevoland https://www.flevoland.nl/dossiers/gebiedsproces-bodemdaling

 

Advertentie