Loading...

"Zeewolde is trots op de komende vaarroute"
"Zeewolde is trots op de komende vaarroute"

De mensen van Waterschap Zuiderzeeland en allen die betrokken zijn bij het project "Vaarroute Havenkwartier in Zeewolde Noord" werden op deze zeer koude maandagmorgen welkom geheten door wethouder Wim van der Es. Na het ontvangst met heerlijke warme koffie ging de groep te voet naar de bouwplaats om het grote aankondigingsbord van het nieuw te bouwen sluizencomplex te onthullen. De dijkgraaf mevr. Hetty Klavers en de wethouder hadden de eer het bord te onthullen. Hierop is duidelijk te zien hoe project er uit zal komen te zien. De onthulling en daarmee ook het officiële startschot van het project werd gevierd met koffie en gebak.

Voorbereidende werkzaamheden

De afgelopen weken hebben er al veel werkzaamheden plaats gevonden om het project voor te bereiden. Er zijn al damwanden geplaatst en er is aan aanzet gegeven voor het omleggen van de Zeewolderweg. Deze zal binnendijks om de sluizen heen worden gelegd. Hier zal halverwege december dit jaar nog mee gestart worden.

Het totale project houdt het volgende in: de realisatie van een schutsluis, een keersluis inclusief beweegbare bruggen, aanleg van de primaire waterkering en het verleggen van de Zeewolderweg. Dit om de vaarroute van het Wolderwijd naar de Blauwe Diamant en de Hoge vaart compleet te maken.

De sluizen zouden in juni 2019 moeten werken. Het hele project moet eind 2019 zijn afgerond.

Bekijk de fotoreportage op onze Facebookpagina