Zeewolde

Zeewolde Oosterwold en Zeewolde Spiekweg mogelijke locaties met de minste milieuoverwegingen

Op dinsdag 16 januari jongstleden organiseerde Defensie een online informatiebijeenkomst als onderdeel van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD), waarin zij de noodzaak tot uitbreiding en vernieuwing van hun locaties in Nederland bespraken. Het doel is om meer ruimte te creëren voor oefeningen, infrastructuur, munitieopslag en aanpassingen aan vergunningen, gezien de toegenomen activiteiten binnen de NAVO en de mogelijke dreigingen in de wereld.

Tijdens de webinar werd alleen gesproken over Flevoland als zijnde provincie waar een mogelijke uitbreiding kan plaatsvinden, maar in de beschikbare documenten staat Zeewolde Oosterwold en Zeewolde Spiekweg als mogelijke locaties met de minste milieuoverwegingen. Echter, beide locaties kennen belangrijke knelpunten, zoals belemmeringen voor dronegebruik en ernstige hinder voor agrarische bedrijven op respectievelijk Oosterwold en Spiekweg.

mensen in gesprek tijdens een webinar

De webinar begon met een presentatie over de huidige staat van Defensie, waarin werd benadrukt dat de toenemende NAVO-verplichtingen en zorgen over mogelijke conflicten aan de grenzen van Europa de noodzaak voor uitbreiding rechtvaardigen. Ook werd de uitdaging besproken om voldoende financiering te verkrijgen, waarbij het doel van 2% van het BNP voor defensie sinds 1989 nog niet is behaald.

Interessant was de poll waarin slechts 34% bekend was met de behoeften van Defensie, terwijl slechts 52% er enigszins bekend mee was. Van de 50 genoemde behoeften werden er slechts 7 behandeld, waaronder het gebruik van schietkampen, de noodzaak voor meer laagvlieg locaties en de uitbreiding van landingsplaatsen voor helikopters.

Ondersteunende eenheden

Gedurende de webinar werdt er ook gesproken over de concentratie van ondersteunende eenheden, logistiek en geneeskundigen wat op dit moment onder vertegenwoordigd is. Hier zou Ermelo en Stroe en rol in kunnen spelen maar ook de Provincie Flevoland, wat voor de regio een gunstig bijeffect kan hebben omdat mensen zich dan ook in de regio willen vestigen. Toch was er ook de kritische noot als het gaat om verkeersoverlast en de druk op de huizenmarkt. Dit wordt nationaal bepaald, waarbij er zelfs mogelijkheden zijn dat de infrastructuur uitgebreid kan worden. 

De presentatie van het Plan-MER-proces, gepresenteerd door Peter Verhoeven en Vincent van der Werff, benadrukte de wettelijke verplichting van het Milieueffectrapport (MER) en de noodzaak van onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen over locaties. De tijdlijn van het proces, waarin in het derde kwartaal van 2024 de voorkeurslocaties worden vastgesteld door het kabinet, werd uiteengezet.

De discussie tijdens het webinar onthulde niet alleen de complexiteit van het vinden van geschikte locaties voor Defensie-uitbreiding, maar ook de verdeeldheid en zorgen van de burgers over mogelijke negatieve effecten op hun leefomgeving. Het NPRD-proces zal moeten balanceren tussen militaire behoeften en burgerbelangen, en de komende maanden zullen cruciaal zijn voor de definitieve keuzes.

Defensie karavaan

De komende tijd zal defensie met een karavaan op pad gaan om de gebieden te bezoeken en te luisteren naar de publieke opinie in de desbetreffende gebieden. De gemeente Zeewolde heeft zelf een initiatief georganiseerd op woensdag 17 januari voor bewoners van de drie onderzoekslocaties in Zeewolde. Defensie is, op verzoek van de gemeente, ook aanwezig op deze avond.

Advertentie