Loading...

Zeewolde spreekt over de toekomst.
Zeewolde spreekt over de toekomst

In een bijeenkomst over de Toekomst van Zeewolde op 2 juli in The Lux gingen inwoners van Zeewolde samen met mensen van de gemeente en enkele raadsleden in gesprek. 

Met stellingen in 7 onderwerpen gingen zij aan de slag over wat er in het dorp al goed was, beter kon of anders geregeld kon worden. Door middel van een eens/oneens veld dat ook nog verdeeld was in 'stellig of minder stellig' kon gekeken worden hoe er over een stelling gedacht werd. Bijvoorbeeld over duurzaamheid. Uiteraard werden ook 'bereikbaarheid' en 'centrum' benoemd. Maar ook zorg, activiteiten voor jongeren en wonen kwamen uitgebreid aan bod.

Heel veel verrassende uitspraken werden niet benoemd, desondanks zijn er wel leuke ideeën waarover nagedacht kan worden en wat kan worden meegenomen. 8 oktober organiseert de gemeente een volgende avond waar wederom wordt gesproken over onderwerpen waarvan inwoners aangeven dat ze belangrijk zijn voor Zeewolde. Deze avond wordt ingevuld met een gesprek op voeten. Hoe dit er verder uit komt te zien zal allemaal nog volgen.

Vanuit de gemeente is men bezig met de plannen over 'de Toekomst van Zeewolde' naar 2040. Hierbij wil de gemeente inwoners zoveel mogelijk betrekken. Het uiteindelijke voorstel wordt door inwoners van Zeewolde op 4 december aan de raad voorgelegd. 
De stellingen die er op deze avond besproken werden komen uit beantwoording van enquêtes die de gemeente op diverse momenten en locaties heeft afgenomen in Zeewolde. Onder andere met de paardentaxi, op de markt, bij seniorencomplexen, de voetbalvereniging maar ook digitaal via het burgerpanel.

Op onze facebookpagina vindt u een fotoreportage van Jan te Rietstap