Zeewolde

Zeewolde ziet heil in recycletarief

Het college van burgemeester en wethouders wil een recycletarief invoeren in Zeewolde. De invoering van het omgekeerd inzamelen in december 2019 heeft weliswaar geleid tot een daling van het aantal kilo’s restafval per inwoner, maar deze lijkt te stagneren.

Om het uiteindelijke doel te bereiken, is het invoeren van een prijsprikkel (recycletarief) een logische en noodzakelijke volgende stap, vindt het college. Bij het invoeren van een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. De inwoner heeft door beter scheiden invloed op het variabele deel. Dit betekent dat inwoners die (al) weinig restafval inleveren voor het scheiden van hun afval beloond worden. Deze inwoner betaalt dan niet meer of misschien zelfs minder dan het huidige tarief afvalstoffenheffing.

Zeewolde ziet heil in recycletarief

Wat nu volgt is een verdere uitwerking van het voorstel. Daarin wordt aangegeven wat de invoering van het tarief concreet betekent voor de inwoners en wat we kunnen leren van de ervaringen in de Noordoostpolder. Zo zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal apart in te zamelen.

Voordat het college een besluit neemt, wordt een aantal bewonersgroepen betrokken bij de planvorming. Het definitieve besluit over de invoering van het recycletarief wordt genomen door het nieuwe college en de raad.

Advertentie