Zeewolde

Zeewolder Alzheimer dag

De wandeling op vrijdag 25 september, georganiseerd door het Alzheimer Café Zeewolde in het kader van de Wereld Alzheimer Dag, trok met zo’n dertig deelnemers, ruime belangstelling. Het thema dit jaar was ‘Jong en Oud’.

Om 10.30 uur verzamelden de deelnemers, waaronder veel ouderen met of zonder rollator, zich bij de bibliotheek. Verschillende deelnemers werden begeleid door medewerkers van Coloriet. Al lopend en rollend vertrok de groep naar de atletiekbaan. Daar voegden leerlingen van groep 8 van Basisschool ’t Wold zich bij het gezelschap. Onder de bezielende leiding van Sybrigje Westerhof van de atletiekvereniging Zeewolde werd er door iedereen meegedaan aan een warming-up. Hierna werd er een wedstijd gehouden tussen oud en jong.

Zeewolder Alzheimer dag

De jeugd via een hordenbaan en de ouderen slalom rijdend naar een eindpunt om daar houten blokken te verzamelen. Met deze blokken werd er bij het beginpunt een toren gebouwd. Met veel enthousiasme werd de opdracht uitgevoerd. De jeugd versloeg de ouderen en won deze wedstrijd. Er waren leuke gesprekken tussen alle deelnemers. Na afloop was er voor iedereen als welverdiende beloning een drankje met een versnapering. Voordat de jeugd weer terug naar school ging bedankte zij de ouderen en de organisatie voor dit leuke evenement. Nadat de achterblijvers nog een hele ronde over de atletiekbaan hadden afgelegd was er voor allemaal een broodje kroket. Iedereen (ook de leden van de werkgroep) keerde na het geslaagde evenement voldaan naar huis.

Bron: Zeewolde Actueel

Advertentie