Zeewolde

Zeewoldse verleden ook te bewonderen in Museum Batavialand

Gebruiksvoorwerpen uit het Neolithicum, gevonden in Zeewoldse bodem, zijn momenteel te zien op de tentoonstelling ‘Oud Land-Prehistorie in Flevoland’. Het betreft een pot van aardewerk en een strijdbijl, beide opgegraven in het Hulkesteinse bos en een hamerbijl, opgediept uit de bodem van een akker aan de Nekkeveldweg.

De voorwerpen zijn gemaakt en gebruikt door mensen uit de Swifterbandcultuur, de iets jongere Vlaardingencultuur en die uit de nog iets jongere  Trechterbekercultuur ( 5300 tot 2000 voor Chr.) De aardewerken pot is uniek, want is uit de Vlaardingencultuur en daarvan is in Flevoland zeer weinig gevonden. 

Prehistorisch Zeewolde
Ooit, in dat Neolithicum, vormde het Zeewoldse grondgebied de vallei van de rivier de Eem. Er waren valleien en zandduinen, waarop mensen woonden. Zo’n 7000 jaar geleden waren dit jagers-verzamelaars.

strijdbijl uit de prehistorie gevonden in Zeewolde
Hamerbijl opgediept uit de bodem van een akker aan de Nekkeveldweg

Het gebied was rijk aan vis en wild, zoals otters, bevers en uiteraard  watervogels. En ook verzamelde en at men planten en noten. Die men behoorden tot de zogenaamde Swifterband-cultuur. In Swifterbant zijn in de jaren vijftig en zestig vorige eeuw vele bewijzen van de aanwezigheid van de mens in vroege tijden opgegraven, vandaar de naam. De strijdbijl uit het Hulkesteinse bos is het bewijs dat men toen ook in ‘ Zeewolde’ verbleef. Men van de Vlaardingencultuur vormde een overgang naar  die van de Trechterbekercultuur. ( ook deze cultuur dankt haar  naam aan de plek waar de eerste voorwerpen werden gevonden, Vlaardingen dus) ) Later, tussen 4350  en  2950 voor Chr. werd het gebied betrokken door landbouwers, die vanuit het Midden-Oosten naar ‘Zeewolde’ trokken. Die hielden vee, koeien, schapen, geiten en varkens,  en bebouwden akkertjes. Deze landbouwers hebben hun naam te danken aan de vorm van hun aardewerken potten: de zogenaamde trechterbekers. Van deze cultuur is op de tentoonstelling de hamerbijl afkomstig. De immigranten en de oorspronkelijke bewoners leefden soms naast elkaar. En vierden wellicht ook hun 40 jarig bestaan?

Aan de bewoning  kwam rond 4000 jaar v.Chr. een eind. De zeespiegel steeg dusdanig dat het ‘Zeewoldense’  grondgebied  tot veenmoeras en vervolgens tot zee verviel.  En vervolgens tot een meer en tot slot( ?) tot  polders. Maar dan hebben we het over 1960 na Chr.   

Advertentie