Loading...

Zon en Wind levert straks energie
Zon en wind levert straks energie

Tijdens de raadsinfo-avond van donderdag 31 januari kreeg de raad uitleg over het voorgelegde raadsvoorstel grondgebonden zon welke op de volgende commissievergadering ter sprake komt.

Voor die tijd is er nog een korte update gegeven over Windpark Zeewolde, waar aankomende periodes de voorbereidingen ook voor zullen worden genomen. Vanaf juli 2021 zal dit park in gebruik moeten worden genomen. Hiervoor zijn er nog een paar zaken te regelen. Uiteindelijk zullen er in de gemaakte landschapslijnen nieuwe windturbines geplaatst worden en zullen er meer gesaneerd worden, de huidige turbines zijn lager dan dat er gebouwd gaat worden, daarom wordt er met de nieuwe turbines wel meer stroom opgewekt.

Grondgebonden zon

In de presentatie over grondgebonden zon ging het vooral over welke grond men gaat gebruiken. Duidelijk werd dat het grond is buiten de bebouwde kom, waarbij er tot 1 juni 2019 initiatieven kunnen worden aangemeld op niet – agrarische gronden.

Na 1 juni kunnen er ook initiatieven aangemeld worden op agrarische gronden.
Wanneer er wel op agrarische gronden gebouwd gaan worden zijn daar ook een aantal randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden. Bijvoorbeeld of het wel binnen de ruimtelijke inpassing valt, maar ook binnen de structuurvisie zon van de provincie. Hier zijn een aantal scenario’s te bedenken voor locaties, enkele daarvan werden voorgelegd.

Fases

In de eerste fase zal er 95 hectare grond moeten worden voorzien van zonnepanelen. Hoeveel hiervan op niet-agrarisch grondgebied zal zijn is nog niet goed in te schatten. Dit zal ook afhangen van aangemelde initiatieven die wel of niet door zullen gaan (bijvoorbeeld het zonnepark bij golfbaan Horsterwold).

Na de eerste fase zal er een evaluatie plaats vinden door de provincie, maar ook door de gemeente om te kijken hoe het er voor staat en op welke manier land wordt ingevuld.
Wanneer de stappen zijn genomen voor de initiatieven zal er ook worden gekeken naar netcapaciteit en burgerparticipatie wat ook in de structuurvisie is meegenomen en waar dus rekening mee moet worden gehouden.

Het was aan de raad om veel vragen te stellen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen om dit weer mee te nemen naar komende commissie om zo tot een oordeel te komen over het raadsvoorstel grondgebonden zon.

Op de website van de gemeente Zeewolde kunt u de stukken bekijken en de raadsinfo-avond terug kijken.