Politiek

25 november 2021 - Raadsinformatie avond

Op donderdag avond 25 november vond er een raadsinformatieavond plaats met een twee tal onderwerpen. In aanvang had de raad de mogelijkheid om vragen te stellen over de Impactanalyse sociaal domein. 

Op 5 november 2020 had de raad de Programmabegroting 2021 vastgesteld, met daarbij het Transformatieplan 2020 ‘SociaalDomein, vanuit het motto ‘Nabij is beter’ doen wat nodig is!’.

Verder had de raad op 24 september 2020 ingestemd met de aanbevelingen die voortkwamen uit het rapport van de rekenkamercommissie Vallei- en Veluwerand over risicobeheersing
in het sociaal domein. 

25 november 2021 - Raadsinformatie avond

Op donderdag avond 25 november vond er een raadsinformatieavond plaats met een twee tal onderwerpen. In aanvang had de raad de mogelijkheid om vragen te stellen over de Impactanalyse sociaal domein. 

Op 5 november 2020 had de raad de Programmabegroting 2021 vastgesteld, met daarbij het Transformatieplan 2020 ‘SociaalDomein, vanuit het motto ‘Nabij is beter’ doen wat nodig is!’.

Verder had de raad op 24 september 2020 ingestemd met de aanbevelingen die voortkwamen uit het rapport van de rekenkamercommissie Vallei- en Veluwerand over risicobeheersing
in het sociaal domein. 

Naar aanleiding van beide besluiten is het afgelopen halfjaar onderzoek gedaan naar de grootste knelpunten in het sociaal domein. De raad werdt tijdens de raadsinformatieavond geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Aansluitend stond de Toelichting bestemmingsplan Trekkersveld IV op de agenda. Op verschillende momenten in december spreekt de raad over het datacenter Trekkersveld IV. In voorbereiding hierop konden de raadsleden in de openbare raadsinformatieavond technische vragen stellen aan het ambtelijk apparaat. 

25 november 2021 - Raadsinformatie avond
Watch the video

Naar aanleiding van beide besluiten is het afgelopen halfjaar onderzoek gedaan naar de grootste knelpunten in het sociaal domein. De raad werdt tijdens de raadsinformatieavond geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Aansluitend stond de Toelichting bestemmingsplan Trekkersveld IV op de agenda. Op verschillende momenten in december spreekt de raad over het datacenter Trekkersveld IV. In voorbereiding hierop konden de raadsleden in de openbare raadsinformatieavond technische vragen stellen aan het ambtelijk apparaat. 

Advertentie