Politiek

50PLUS Flevoland kiest lijsttrekkers Provinciale Staten en Waterschap

Vandaag, zaterdag 19 januari, heeft de algemene ledenvergadering van 50PLUS Flevoland Paul van der Starre uit Almere en Freek Appel uit Lelystad met unanieme stemmen gekozen als lijsttrekkers voor de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap.

50PLUS Flevoland kiest lijsttrekkers Provinciale Staten en Waterschap

Provinciale Staten:

Met de voordracht voor Paul van der Starre als lijsttrekker heeft het afdelingsbestuur gekozen voor een nieuwe weg. Met een lijst van nieuwe mensen die staan voor het nieuwe elan van onze vereniging in onze provincie. Mensen die loyaal zijn, in teamverband willen werken en die naar het bestuur hebben uitgesproken om de uitgangspunten van onze vereniging onverkort te willen uitdragen. En daarmee te zorgen voor een stabiel politiek klimaat de komende periode. De toevoeging van mevr. Schipper op de lijst is voor het afdelingsbestuur een geruststelling dat er voor de toekomst gewerkt wordt aan een gedegen en ingewerkte opvolging en tevens een waarborg voor opvolging indien in de aankomende 4 jaar 1 van de huidige leden van de fractie door omstandigheden zou uitvallen.

De complete lijst:

1) Paul van der Starre (m)
2) Marc van Rooij (m)
3) Willem Herrebrugh (m)
4) Marina Reigwein (v)
5) Rafaella Pouw (v) 5) Erik Boshuijzen (m)
6) Frank de Kruijf (m)
7) Caroline Schipper (v)
8) Freek Appel (m)
9) Rhianna Gralike (v)
10) Pim Reinders (m)
11) Erik Boshuijzen (m) 


Waterschap

Dhr. Appel en dhr. Herrebrugh hebben in de afgelopen jaren bewezen een stabiele fractie te vormen en genieten het volledige vertrouwen van het afdelingsbestuur.

De complete lijst voor de verkiezingen voor het Waterschap:
1) Freek Appel (m)
2)Willem Herrebrugh (m)
3) Caroline Schipper (v)
4) Rhianna Gralike (v)

Advertentie