Politiek

Advies verkenners coalitievorming Provincie Flevoland bekend

De verkenners van de coalitievorming in de Provincie Flevoland, Pieter van Maaren en Herman Sietsma, hebben hun rapport van bevindingen opgeleverd.

De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met alle partijen over de verkiezingsuitslag en het gewenste vervolg. Op basis van deze gesprekken hebben de verkenners een advies opgesteld over het starten van een ronde met programmatische gesprekken door de partijen BBB, VVD, CU, PVV, SGP en eventueel JA21.
Het rapport van bevindingen van de verkenners, met het advies en de achterliggende gespreksverslagen, is nu voor iedereen beschikbaar op de website van Provinciale Staten. In de openbare Statenvergadering op 5 april 2023 lichten de verkenners hun verslag toe, waarna de fracties hierover met elkaar in gesprek gaan.

Logo van Provincie Flevoland

Dit wordt afgesloten met een uitspraak van de Staten over de partijen die worden uitgenodigd om te onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord. Deze openbare Statenvergadering begint om 19.00 uur. Pas na afloop van deze Statenvergadering zijn de verkenners beschikbaar voor de pers voor eventuele vragen over hun advies.
Het rapport is beschikbaar bij de stukken van de openbarer Statenvergadering

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie