Politiek

Algemene beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen 2018

Op 1 november vonden in de raadszaal van het gemeentehuis de Algemene Beschouwingen plaats. Dit was de eerste van de nieuwe coalitie. De fracties kunnen in de algemene beschouwingen reageren op het uit te voeren beleid en op de programmabegroting van komende jaren.

Dit jaar werd deze op een andere manier gepresenteerd en is er een realisatie agenda (uitgewerkt vanuit het coalitieakkoord) neer gezet met daarbij een leesvriendelijke website waarin kort de belangrijke punten zijn benoemd. Met de nieuwe portefeuillehouder van Financien (Wim van der Es) werd op ludieke wijze nu ook de programmabegroting over gedragen aan de voorzitter van de vergadering Ben Sonneveld.  

Betoog per fractie

Per fractie zijn er betogen gehouden waarin elke fractie haar standpunten duidelijk naar voren brengt. Over het algemeen wordt de zorg om het sociaal domein en de tekorten die er zijn om de juiste zorg te leveren gedeeld. Zorg om eenzame ouderen en compensatiemogelijkheden voor hoge zorgkosten minima werden door PvdA/GroenLinks en BurgerBelang naar voren gehaald middels moties. ChristenUnie had ook nog vragen over de ouderen en met name de eenzame 75 plussers, maar er kon nog geen goed beeld worden gegeven. Wel staat in de realisatie agenda beschreven dat daar aandacht voor is en mee aan de slag wordt gegaan. Hierdoor trok BurgerBelang zijn motie “Preventie Eenzaamheid 75+ers” weer in.

Ondanks dat de motie van PvdA/GroenLinks, mede ingediend door BurgerBelang zeker ook wel aandacht had en sympathie van andere partijen kreeg deze motie geen meerderheid. Structurele maatregelen hiervoor kunnen nu niet worden genomen omdat er al een structureel te kort is op Sociaal Domein. Alleen PvdA/GroenLinks en Burger Belang steunden deze motie.

Op het gebied van wonen zijn de meeste fracties het er over eens dat er een divers woonaanbod moet komen zoals vermeld in de realisatie-agenda. Over het aantal valt nog te discussiëren en ook in welke gebieden. De groei van D66 en ook PvdA/GroenLinks wordt in mindere mate benadrukt door andere partijen.

ChristenUnie diende de motie “Een groene oase” in samen met Leefbaar Zeewolde, CDA en PvdA/GroenLinks. Er zou moeten worden onderzocht of er behoefte is aan schaduwbossen met snelgroeiende bomen in wijken en ook voor nieuwe wijken zou dit meegenomen kunnen worden. Dit als gevolg van de klimaatveranderingen en de uitslag van de klimaatstresstest waaruit blijkt dat in de nieuwe wijken het warmer is dan in de oudere wijken.  Zeewolde Liberaal en VVD konden deze motie niet steunen, de overige fracties wel, waardoor deze motie met een meerderheid is aangenomen. Gekscherend noemde Cees Steijger het verschil van 15 graden van de schaduw van de bomen niet wenselijk wanneer het 30 graden, “dan is het berekoud”.

CDA Zeewolde 

CDA diende de meeste moties in of diende deze “mee” in. De twee moties die zij zelf in hebben gebracht konden allebei rekenen op een unanieme meerderheid. Met de motie “subsidie aanvraag bodemdaling” gaat het college uitzoeken of er aanspraak kan worden gemaakt op een Europese subsidie voor bodemdaling. Kosten gemaakt voor onderhoud wegen veroorzaakt door de bodemdaling kan dan worden gecompenseerd.

Ook voor asbestsanering is er een subsidieregeling geweest in het verleden. Met de motie “asbestsanering” vraagt het CDA wordt het college gevraagd om druk op de provincie uit te oefenen om weer een subsidieregeling voor asbestsanering te faciliteren. Maar wordt ook om actie gevraagd voor ruchtbaarheid van de mogelijkheden voor de subsidieverkrijging waarbij er een combinatie zou kunnen worden gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen.

De werkgroep Nieuwe vergaderwijze wordt ook aan het werk gezet door de motie over een jongerenraad. Naast de jeugdraad zou er ook een jongerenraad moeten komen. Deze motie is ingediend door Leefbaar Zeewolde samen met ChristenUnie en D66. Alleen PvdA/GroenLinks kon deze motie niet steunen.
Er is veel gesproken over nieuwe bestuursvormen, de Deep Democracy manier werd weer genoemd, maar ook de burgers eerder betrekken in de te maken plannen, waarbij de raad ook eerder betrokken wil worden. Daar zijn nu ook mogelijkheden toe omdat de realisatieprogramma niet is dichtgetimmerd. Hieraan kan samen gewerkt worden. Dit wordt raadsbreed ondersteund.

EHBO Zeewolde

Naast deze moties kon Burgemeester Gorter, tevens portefeuillehouder van veiligheid aan Zeewolde Liberaal toezeggen in gesprek te gaan met EHBO/Rode Kruis om een oplossing te zoeken naar mogelijkheden voor opslag van hun spullen.

Tal van andere zaken kwamen nog aan bod, zoals de bereikbaarheid van Zeewolde, waarbij alle partijen waarderen dat hier in de realisatie-agenda aandacht aan geeft.
Duurzaamheid komt ook in veel beleidszaken terug en zeker ChristenUnie en D66 vinden dit zeer belangrijk daar goede aandacht aan te geven. Ook Leefbaar Zeewolde blijkt voorstander te zijn van zonnevelden, mits de grond gebruikt kan worden door bijvoorbeeld kleingrazers.

Een raadsvergadering die in positieve sfeer en opbouwend werd gevoerd waarbij er veel werk te verzetten is aankomende jaren.

 

 

Algemene beschouwingen 2018
Watch the video

Op 1 november vonden in de raadszaal van het gemeentehuis de Algemene Beschouwingen plaats. Dit was de eerste van de nieuwe coalitie. De fracties kunnen in de algemene beschouwingen reageren op het uit te voeren beleid en op de programmabegroting van komende jaren.

Dit jaar werd deze op een andere manier gepresenteerd en is er een realisatie agenda (uitgewerkt vanuit het coalitieakkoord) neer gezet met daarbij een leesvriendelijke website waarin kort de belangrijke punten zijn benoemd. Met de nieuwe portefeuillehouder van Financien (Wim van der Es) werd op ludieke wijze nu ook de programmabegroting over gedragen aan de voorzitter van de vergadering Ben Sonneveld.  

Betoog per fractie

Per fractie zijn er betogen gehouden waarin elke fractie haar standpunten duidelijk naar voren brengt. Over het algemeen wordt de zorg om het sociaal domein en de tekorten die er zijn om de juiste zorg te leveren gedeeld. Zorg om eenzame ouderen en compensatiemogelijkheden voor hoge zorgkosten minima werden door PvdA/GroenLinks en BurgerBelang naar voren gehaald middels moties. ChristenUnie had ook nog vragen over de ouderen en met name de eenzame 75 plussers, maar er kon nog geen goed beeld worden gegeven. Wel staat in de realisatie agenda beschreven dat daar aandacht voor is en mee aan de slag wordt gegaan. Hierdoor trok BurgerBelang zijn motie “Preventie Eenzaamheid 75+ers” weer in.

Ondanks dat de motie van PvdA/GroenLinks, mede ingediend door BurgerBelang zeker ook wel aandacht had en sympathie van andere partijen kreeg deze motie geen meerderheid. Structurele maatregelen hiervoor kunnen nu niet worden genomen omdat er al een structureel te kort is op Sociaal Domein. Alleen PvdA/GroenLinks en Burger Belang steunden deze motie.

Op het gebied van wonen zijn de meeste fracties het er over eens dat er een divers woonaanbod moet komen zoals vermeld in de realisatie-agenda. Over het aantal valt nog te discussiëren en ook in welke gebieden. De groei van D66 en ook PvdA/GroenLinks wordt in mindere mate benadrukt door andere partijen.

ChristenUnie diende de motie “Een groene oase” in samen met Leefbaar Zeewolde, CDA en PvdA/GroenLinks. Er zou moeten worden onderzocht of er behoefte is aan schaduwbossen met snelgroeiende bomen in wijken en ook voor nieuwe wijken zou dit meegenomen kunnen worden. Dit als gevolg van de klimaatveranderingen en de uitslag van de klimaatstresstest waaruit blijkt dat in de nieuwe wijken het warmer is dan in de oudere wijken.  Zeewolde Liberaal en VVD konden deze motie niet steunen, de overige fracties wel, waardoor deze motie met een meerderheid is aangenomen. Gekscherend noemde Cees Steijger het verschil van 15 graden van de schaduw van de bomen niet wenselijk wanneer het 30 graden, “dan is het berekoud”.

CDA Zeewolde 

CDA diende de meeste moties in of diende deze “mee” in. De twee moties die zij zelf in hebben gebracht konden allebei rekenen op een unanieme meerderheid. Met de motie “subsidie aanvraag bodemdaling” gaat het college uitzoeken of er aanspraak kan worden gemaakt op een Europese subsidie voor bodemdaling. Kosten gemaakt voor onderhoud wegen veroorzaakt door de bodemdaling kan dan worden gecompenseerd.

Ook voor asbestsanering is er een subsidieregeling geweest in het verleden. Met de motie “asbestsanering” vraagt het CDA wordt het college gevraagd om druk op de provincie uit te oefenen om weer een subsidieregeling voor asbestsanering te faciliteren. Maar wordt ook om actie gevraagd voor ruchtbaarheid van de mogelijkheden voor de subsidieverkrijging waarbij er een combinatie zou kunnen worden gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen.

De werkgroep Nieuwe vergaderwijze wordt ook aan het werk gezet door de motie over een jongerenraad. Naast de jeugdraad zou er ook een jongerenraad moeten komen. Deze motie is ingediend door Leefbaar Zeewolde samen met ChristenUnie en D66. Alleen PvdA/GroenLinks kon deze motie niet steunen.
Er is veel gesproken over nieuwe bestuursvormen, de Deep Democracy manier werd weer genoemd, maar ook de burgers eerder betrekken in de te maken plannen, waarbij de raad ook eerder betrokken wil worden. Daar zijn nu ook mogelijkheden toe omdat de realisatieprogramma niet is dichtgetimmerd. Hieraan kan samen gewerkt worden. Dit wordt raadsbreed ondersteund.

EHBO Zeewolde

Naast deze moties kon Burgemeester Gorter, tevens portefeuillehouder van veiligheid aan Zeewolde Liberaal toezeggen in gesprek te gaan met EHBO/Rode Kruis om een oplossing te zoeken naar mogelijkheden voor opslag van hun spullen.

Tal van andere zaken kwamen nog aan bod, zoals de bereikbaarheid van Zeewolde, waarbij alle partijen waarderen dat hier in de realisatie-agenda aandacht aan geeft.
Duurzaamheid komt ook in veel beleidszaken terug en zeker ChristenUnie en D66 vinden dit zeer belangrijk daar goede aandacht aan te geven. Ook Leefbaar Zeewolde blijkt voorstander te zijn van zonnevelden, mits de grond gebruikt kan worden door bijvoorbeeld kleingrazers.

Een raadsvergadering die in positieve sfeer en opbouwend werd gevoerd waarbij er veel werk te verzetten is aankomende jaren.

 

 

Advertentie