Loading...

Antwoord op art. 36 vragen over de Flevolandse woonagenda
Antwoord op art. 36 vragen over de Flevolandse woonagenda
Op 4 mei heeft de fractie van de PvdA/GroenLinks een aantal vragen gesteld over de Flevolandse woonagenda. Zij wilde weten in hoeverre het college van B & W bij de totstandkoming betrokken is of in de toekomst gaat worden, en vooral hoe de gemeenteraad van deze gemeente hierin gekend gaat worden.
Op 25 mei heeft B & W hierop gereageerd. Het blijkt dat vooroverleg slechts op ambtelijk niveau heeft plaatsgevonden. De portefeuillehouder droeg wel kennis van de contouren van de woonagenda maar het college heeft geen gelegenheid gehad een reactie te geven. Afhankelijk van de provinciale planning zal mogelijk in de tweede helft van dit jaar de gemeenteraad nader bij de plannen betrokken kunnen worden.
Lees de beantwoording hier, als ook de nieuwsbrief over de woonagenda van provincie Flevoland, waar naar wordt verwezen.