Politiek

Arjan Kremer (ChristenUnie) wil meer helderheid over eventuele komst kazerne

Arjan Kremer, raadslid voor de ChristenUnie in de Zeewolder gemeenteraad, vertelde dinsdagavond 24 januari in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde welke worstelingen zijn partij heeft met de eventuele komst van een ‘superkazerne’ naar het gebied tussen de Nijkerkerweg, de Spiekweg en het Nulderpad.

Voor Kremer bestaat het heikele vraagstuk uit twee delen: de locatie en de kazerne an sich. Over de locatie was Kremer dinsdagavond helder. “Daar zijn we helemaal niet gelukkig mee”, aldus het CU-raadslid. “Met name omdat het ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond die toch al schaars is en daarnaast ook van recreatie en natuur. Laat ik het maar duidelijk zeggen: hier zijn we tegen.” Over de kazerne op zich wilde Kremer nog niet direct een oordeel vellen.

Arjan Kremer (ChristenUnie) wil meer helderheid over eventuele komst kazerne

“Dat is moeilijk om in te schatten, omdat we niet precies weten welke impact de kazerne heeft op Zeewolde als gemeente. We hebben als kernwaarden rust, ruimte en natuur. De vraag is of we die straks ook kunnen behouden. We hebben daar nu nog geen helder beeld van. In de brandbrief van de agrariërs wordt gesproken over een gebied van 500 ha en 7.000 arbeidsplaatsen. Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen daarvan voor Zeewolde zijn.” Kremer weet niet of er nog andere locaties in beeld zijn. “Maar in dit geval hebben we te maken van vruchtbare landbouwgrond en dat lijkt mij heel erg zonde. Zijn er bijvoorbeeld geen bouwprojecten van de gemeente mogelijk, waarbij iets te combineren valt? Ik zit te denken aan bijvoorbeeld Oosterwold.”

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 januari jl. riep Kremer zijn collega-raadsleden reeds op hun lijntjes richting provincie en ‘Den Haag’ te gebruiken, om op die manier maar zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over (de voortgang van) de plannen. “Zodoende krijgen we hopelijk meer helderheid en duidelijkheid op wat er op ons afkomt. Door het inpassingsbesluit heeft de gemeente er zelf geen zeggenschap over, in die zin overkomt het ons.”

Dit houdt voor het eind juni aangetreden raadslid allerminst in dat iedereen maar braaf met de armen over elkaar moet blijven zitten. “Zeker niet. Wij als ChristenUnie vinden dat bij belangrijke ontwikkelingen als deze organisaties, bewoners en agrariërs betrokken moeten worden. Tijdig zal iedereen moeten weten wat het allemaal in gaat houden. Ook de Tweede Kamerleden zullen alle benodigde informatie moeten krijgen om op basis van goede argumenten de juiste keuzes te kunnen maken. Die informatie is nog lang niet aanwezig, de een zegt dit en de ander dat.” Kremers oproep aan de rest van de raad was ook ingegeven door het streven ‘samen’ op te trekken. “Stel de plannen gaan door, dan betekent dat wel voor tien tot vijftien jaar een heel belangrijke ontwikkeling voor Zeewolde. Hoe helderder de benodigde informatie hierover wordt gegeven, hoe beter er sturing mogelijk is. Dan krijgen we ook geen onrust, maar duidelijkheid en hopelijk tevredenheid. Voorlopig houd ik het in ieder geval op een andere locatie. Dat is op dit moment onze belangrijkste wens.”

Advertentie