Loading...

Art. 36-vragen CU over inclusieve samenleving.
Art. 36-vragen CU over inclusieve samenleving

Een VN-verdrag verplicht gemeenten een actieplan op te stellen dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Daarmee wil men bereiken dat mensen met een handicap op het gebied van onder meer onderwijs en ontwikkeling, werk en inkomen, vervoer, welzijn en gezondheid, mee kunnen komen in de maatschappij.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft daarvoor ten behoeve van gemeenten een plan van aanpak opgesteld. De fractie van de CU in de gemeenteraad vraagt zich nu af of de gemeente Zeewolde hiervan gebruik maakt of gaat maken of dat hiervoor een ander plan bestaat. Ook wil zij weten hoe men hierbij de mensen met een beperking denkt te betrekken.

Lees hier de artikel 36 vragen in PDF