Art. 36 vragen over drukte HVC

Art. 36 Vragen over drukte bij HVC

Leefbaar Zeewolde stelt artikel 36 vragen over de drukte bij het Afvalbrengstation van HVC. Tijdens de intelligente lockdown ontstaan daar tijdens openingstijden grote files wat overlast kan veroorzaken voor onder andere het vrachtverkeer op Trekkersveld. Leefbaar Zeewolde heeft een brief gestuurd aan het college met vragen overoplossingsrichtingen voor deze drukte.

Geacht college

In deze tijden van Corona gaat de eerste aandacht terecht uit naar de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Wij zijn ons bewust van uw belangrijke rol in deze en daarvoor wensen wij u veel sterkte. Met erkenning van de huidige situatie willen wij graag in onze artikel 36 vragen het volgende onderwerp aan de orde stellen.

De intelligente lockdown, vooralsnog afgekondigd tot en met 28 april aanstaande, geeft veelal aanleiding om een (voorjaars)schoonmaak te beginnen en het verzamelde grof vuil en groenafval naar het ABS (Afvalbrengstation) te brengen.

Vanwege Covid 19 is de inname-capaciteit verminderd door het instellen van de “maximaal 5 tegelijk”-regel: een regel die zeer terecht is en door eenieder begrepen en gerespecteerd wordt. Wat volgens ons niet of onvoldoende is gecommuniceerd met de inwoners van Zeewolde betreft de beleidslijn van de gemeente om bewoners te verzoeken alleen in noodzakelijke gevallen (bv rondom een verhuizing ) het ABS te bezoeken (genoemd in de memo van dhr. Damstra en verstuurd naar de raadsleden d.d. 9 april).

Dat is volgens ons een van de redenen waardoor er lange wachtrijen (files) ontstaan die rondom HET ABS voor een verkeersonveilige situatie zorgen. Verder kan het lange wachten tot 'opgeven' leiden waarbij er een potentieel gevaar van illegale dumpingen bestaat. Ten slotte, constateren wij een aantoonbare verhoging van het aantal bijzettingen bij de ondergrondse afval containers.

Deze situatie geeft voor ons aanleiding om de volgende art. 36 vragen te stellen, waarin wij ook impliciet enkele oplossingsrichtingen aan u willen voordragen.

1. Is het college het met de fractie van Leefbaar Zeewolde eens dat de communicatie om bewoners te verzoeken alleen in noodzakelijke gevallen (bv rondom een verhuizing ) het ABS te bezoeken kan worden verbeterd of moet worden uitgebreid?

2. Indien vraag 1. positief beantwoord is, wanneer kunnen wij dan de verbeterde communicatie hierover verwachten?

3. Is het college bereid op korte termijn met (creatieve) oplossingen te komen om de inname-capaciteit van grofvuil en tuinafval te verhogen?

Met vriendelijke groet,
Ben Sonneveld Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Het college zal binnen enkele weken terug komen met een reactie op deze vragen.

Advertentie