Loading...

Artikel 36 vragen over boete in de bijstand
Artikel 36 vragen over boete in bijstand
In de media is de afgelopen tijd veel ophef geweest over de toepassing van de Participatiewet. Iemand die een bijstandsuitkering ontving zou de inlichtingenplicht hebben geschonden doordat zij, zonder dit te melden, wekelijks van een familielid wat levensmiddelen ontving. Op die grond werd er door de betreffende gemeente geld teruggevorderd.
Deze situatie heeft zelfs geleid tot Kamervragen.

Voor de fractie PvdA/Groenlinks Zeewolde is dit ook reden om vragen ex art. 36 te stellen aan B & W van Zeewolde. Zij willen weten of dit soort zaken ook in deze gemeente spelen en hoe hiermee wordt omgegaan. Wat zijn hierbij de criteria en wordt er wel voldoende rekening gehouden met de specifieke situatie van het gezin? Kortom: hoe rigide worden in deze gemeente de regels van de Participatiewet toegepast en vooral ook: zijn er mogelijkheden om aanvullend lokaal beleid op te stellen?

Lees hier de artikel 36 vragen van PvdA/GroenLinks