Artikel 36 vragen over stikstofdepositie Lelystad Airport

Artikel 36 vragen over stikstofdepositie Lelystad Airport
Voor de exploitatie van Lelystad Airport is een natuurvergunning nodig. De minister van LNV is voornemens die natuurvergunning te verlenen waarmee Lelystad Airport ‘Stikstofuitstoot ruimte’ krijgt.  Dit was aanleiding voor de fracties van ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde om hier vragen over te stellen.
Zo willen zij weten van het college of zij een zienswijze hebben ingediend en op basis van welke gronden. Ook zouden zij willen weten wat de werking is van deze natuurvergunning en welke effecten daarbij komen kijken.

Graag zouden ze ook meer willen weten over de definitie van 'Stikstofuitstoot ruimte' en deze effecten.


Het college zal hier de komende weken een reaktie op geven. De brief aan het college van beide partijen is hier te lezen
Advertentie