Politiek

Beantwoording art. 36 vragen over effecten stikstofdepositie Lelystad Airport

Op 21 april jl. hebben de fracties van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie vragen gesteld aan het college van B & W over het ontwerpbesluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende de aan Lelystad Airport te verstrekken natuurvergunning. Bij deze vragen willen zij van het college weten in hoeverre deze vergunning effecten heeft op het grond- en watergebied van Zeewolde. Met name willen zij weten wat de stikstofuitstoot gaat betekenen voor de agrariërs en de toekomstige ontwikkelingen van Zeewolde en wat de effecten zullen zijn op het Natura 2000 gebied.
In haar antwoord van 1 juni 2021 stelt het college dat zij - net als andere omliggende gemeenten - geen aanleiding heeft gezien een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit. Bij de gemeente is onvoldoende specifieke (vak)kennis aanwezig met betrekking tot deze materie en de vergunningaanvraag wordt door de minister volgens de criteria afgewikkeld die in de wet zijn verankerd. Verondersteld wordt dat een passende beoordeling op de aanvraag heeft plaatsgevonden.
De volledige inhoud van de vragen en de antwoorden van B&W kunt u hier vinden . In de brief treft u ook een link aan naar het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken.
Beantwoording art. 36 vragen over effecten stikstofdepositie Lelystad Airport
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie