Politiek

Beantwoording op Kamervragen SP

SP stelde op 17 juli middels een brief vragen aan de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, over de uitbuiting van arbeidsmigranten in Zeewolde.

 Aanleiding was het Zwartboek. Een petitie die hier aangeboden werd door FNV aan loco burgemeester Winnie Prins op 10 juli jongstleden.

Op 9 september ontving de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen die SP kamerlid Jasper van Dijk indiende. De 12 vragen zijn allen beantwoord, waarbij er veelal uitleg wordt gegeven over procedures. Uit een van de vragen blijkt dat gemeente Zeewolde nog geen contact heeft opgenomen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wel blijkt dat de inspectie SZW in contact is met de gemeente.

Update 12/9/2019:
Uit een reactie van de gemeente blijkt dat er wel een bespreking is geweeest tussen de gemeente en het ministerie, waarin de afspraak is gemaakt dat in geval van problemen er contact wordt gezocht met het ministerie.

In deze PDF kunt u de vragen met antwoorden zoals deze naar de Tweede Kamer zijn verstuurd doorlezen.

Foto: Wikipedia

Advertentie