Politiek

Beantwoording vragen afvalinzameling

2 weken geleden stelde Leefbaar Zeewolde artikel 36 vragen over de drukte bij het Afvalbrengstation van HVC. De gemeente heeft deze vragen inmiddels beantwoord. Ook VVD heeft afgelopen raadsvergadering vragen gesteld. Daarin werd al gemeld dat de gemeente probeert extra rondes te rijden wanneer het gaat om het legen van de ondergrondse containers.

Beantwoording vragen afvalinzameling

Het college geeft aan alert te zijn op mogelijkheden om de inname­capaciteit van grofvuil en tuinafval te verhogen indien dit past binnen de huidige ingezette strategie en richtlijnen die worden gehanteerd om verspreiding van het corona virus tegen te gaan.

In de gesprekken met HVC om te kijken hoe er binnen de mogelijkheden in kan worden gespeeld op de huidige situatie is er besloten om extra inzamelrondes te rijden vooruitlopend op Koningsdag. Verder geeft het college nog aan dat zij naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 21 april opnieuw in overleg gaan met HVC om, in relatie tot de dienstverlening op straat en op het ABS, te bezien wat de consequenties zijn van en hoe geanticipeerd kan worden op mogelijke toekomstige verruiming van de RIVM maatregelen.

Lees de volledige beantwoording hier in PDF

Advertentie