Loading...

Beantwoording vragen Draagvlakonderzoek
Beantwoording vragen Draagvlakonderzoek

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni kreeg Leefbaar Zeewolde en daarmee ook de andere leden van de gemeenteraad antwoord op de eerder ingestuurde Artikel 36 vragen over draagvlakmeting en participatie. Leefbaar Zeewolde had verzocht dit mondeling te krijgen tijdens de raadsvergadering.

Er is geen sjabloon voor de draagvlakmeting, zo beantwoorde het college een van de vragen. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze meting. De gemeente zal deze meting vervolgens wel toetsen. Eventuele bezwaren en/of belangen worden afgewogen tegen het belang van de initiatiefnemer.

Op de vraag welke normen/kaders er gehanteert worden bij de beoordeling van het begrip "Belanghebbenden" verwijst het college naar artikel 1:2 lid 1 van de algemene wet bestuursrecht en de juriprudentie van de Raad van State.

De gemeente mee geeft aan de initiatiefnemers als advies bij een draagvlakmeting mee, om de kring van belanghebbenden en omwonenden niet te krap te nemen. Maar ook hier staan geen normen of kaders voor. Leefbaar Zeewolde gaf tijdens de raadsvergadering aan teleurgesteld te zijn in de bewantwoording.

Het college gaf aan dat er na het zomerreces nog wordt gesproken over draagvlak en partipatie waar ook dit onderwerp naar voren zal komen..

Lees de volledige beantwoording hier.