Politiek

Christen Unie stelt vragen aan gemeente College over G-gebied

Naar aanleiding van de advertentie over het G-Gebied in de Zeewolde Actueel van 10 oktober 2023, heeft de ChristenUnie Zeewolde schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. In deze advertentie werden bepaalde ontwikkelingen als feiten benoemd, wat voor de ChristenUnie aanleiding was om het college van B&W te bevragen over hun visie op deze feiten.

De ChristenUnie Zeewolde ziet deze vragen als een noodzakelijke stap om de belangen van de inwoners en het behoud van waardevolle natuurgebieden in Zeewolde te waarborgen. Zij kijken uit naar de reactie van het college van B&W en hopen op een open en transparante dialoog over deze belangrijke kwesties. 

g gebied zoals oorspronkelijk bedoeld

De ChristenUnie Zeewolde wenst opheldering over de volgende kwesties:

  • De bewering dat Zeewolde "bevroren" en "op slot" gaat: De ChristenUnie Zeewolde heeft haar zorgen geuit over de gevolgen van het opstellen van een beheerverordening voor het G-Gebied. De partij verzoekt het college om verduidelijking over de mogelijke verstrekkende gevolgen van een dergelijke verordening.

  • De beschrijving van het G-Gebied als 'een stuk groen': De fractievoorzitter, Tamara Baas, benadrukt het belang van een groene leefomgeving voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Ze acht de term 'een stuk groen' niet passend voor het G-Gebied, dat inmiddels is uitgegroeid tot een natuurgebied. De ChristenUnie Zeewolde wil graag weten hoe het college de waarde van het G-Gebied inschat en verzoekt om een objectieve onderbouwing van deze mening.

  • Het vraagstuk betreffende boeren in het geval van uitbreiding aan de noordkant van Zeewolde: De vermelding in de advertentie dat boeren mogelijk moeten worden uitgekocht als Zeewolde aan de noordkant, in de richting van de Polderwijk, zou uitbreiden met woningbouw, heeft vragen opgeroepen bij de ChristenUnie. De partij verzoekt het college om verheldering over dit aspect van de plannen.

  • De mogelijke relatie tussen de gezelligheid van het centrum en de bebouwing van het G-Gebied: Tot slot wenst de fractie te vernemen of het college een verband ziet tussen de beoogde bebouwing van het G-Gebied en de levendigheid en gezelligheid van het centrum.

 

Advertentie