Politiek

ChristenUnie in debat over HyperScale Datacenter

De ChristenUnie in Zeewolde wil zo snel mogelijk met de raadsleden en college in debat over de plannen voor een ‘Hyperscale Datacenter’. Fractievoorzitter Ernst Bron wijst op een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord, dat bij grote nieuwe ontwikkelingen inwoners betrokken moeten worden. ‘En dat is anders dan het eenzijdig informeren, zoals dat tot op heden gebeurt’, aldus Bron.

De onrust in Zeewolde over de komst van een ‘Hyperscale Datacenter’ neemt toe. De ChristenUnie hoort van inwoners dat ze vinden dat ze veel te laat zijn geïnformeerd over deze ontwikkeling die een grote impact zal hebben. Bovendien is het eenzijdig informeren, wat de gemeente nu doet, heel wat anders dan het betrekken van inwoners.

ChristenUnie Zeewolde in debat over HyperScale Datacenter

Coalitieakkoord 

Fractievoorzitter Ernst Bron is kritisch over het huidige proces en wijst op een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord. Daarin staat dat het bij een modern bestuur past dat bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen, voordat de plannen er liggen, inwoners betrokken worden. ‘De ChristenUnie vindt de mogelijke komst van een ‘Hyperscale Datacenter’ zo’n belangrijke nieuwe ontwikkeling’, zegt Bron.

Daarom wil de partij in de raadsvergadering van 22 april met raadsfracties en college hierover in debat. Daarbij wil de ChristenUnie-fractie van de andere raadsfracties en college horen of zij ook van mening zijn dat de inwoners veel eerder hadden moeten worden betrokken. Ook wil de fractie van het college horen hoe het alsnog deze afspraak gaat uitvoeren. Daarnaast wil de ChristenUnie-fractie de Raadsvergadering gebruiken voor een brede discussie over de mogelijke komst van het ‘Hyperscale Datacenter’.

De ChristenUnie zelf is er op grond van de informatie die we nu hebben nog niet van overtuigd dat de komst van een ‘Hyperscale Datacenter’ een goede ontwikkeling is die bij Zeewolde past. En zal, zoals het er zich nu laat aanzien, tegen de komst van een ‘Hyperscale Datacenter’ stemmen.

Advertentie