Politiek

ChristenUnie tegen komst datacenter

De ChristenUnie is niet blij met het bericht dat onlangs werd gepubliceerd op de website van de Zeewolde Aktueel.

In het artikel stond vermeld dat de gemeenteraad van Zeewolde “unaniem is ingestemd met medewerking aan dit plan

Met “dit plan” wordt een onderzoek naar de mogelijkheden van de komst van een datacenter bedoeld. De gemeenteraad werd destijds in een besloten vergadering bijeengeroepen. Vooraf was niet bekend waar de vergadering over zou gaan, raadsleden konden zich dus niet voorbereiden.


Met de zeer beperkte kennis van dat moment heeft de ChristenUniefractie aangegeven 
een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de mogelijke komst van een datacenter en akkoord te gaan met verder onderzoek.

In elke vergadering en bij elk besluit wat verder in het traject is genomen heeft de fractie van de ChristenUniesteeds aangegeven een integrale afweging te willen maken over de komst van een hyperscale datacenter. Hiermee wilde de fractie duidelijk maken het zeker niet op voorhand eens te zijn met de komst van het datacenter. Integendeel, het werd voor de fractie steeds duidelijker hoeveel nadelen er kleven aan dit project. 

Het mag duidelijk zijn: de fractie van ChristenUnie Zeewoldeis tegen de komst van het hyperscaledatacenterWat haar betreft blijft de deur hiervoor stevig gesloten.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie