Politiek

ChristenUnie wenst meer aandacht voor ouderen

De Zeewoldenaren boven de 75 jaar zijn onvoldoende in beeld. Harry Hübbers (ChristenUnie) ziet daarom graag dat het college voor de kerst met een plan komt “waarbij aanpak eenzaamheid prioriteit is”.

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie blijkt wel dat de gemeente diverse activiteiten op touw heeft gezet, maar de CU constateert dat er nog altijd ouderen buiten de boot vallen. “Bijna vier jaar geleden kwamen vier partijen bij elkaar in Zeewolde. Ze sloten een coalitieakkoord. Een afspraak daarin was om alle ouderen boven de 75 jaar in beeld te hebben. Niet als nummer, maar als individu; om zo eenzaamheid tegen te gaan.”

ChristenUnie wenst meer aandacht voor ouderen

Hübbers geeft aan de afgelopen jaren op de deur te hebben geklopt van de wethouder. “Zijn zij in beeld? Wij kregen onvoldoende antwoord. En helaas moeten we lezen in de beantwoording op onze vragen dat er ‘vanwege personeelsgebrek’ inderdaad onvoldoende aan gedaan kon worden. Wij waarderen die eerlijkheid, maar zijn als fractie wel ontstemd. Er is immers niet aan de afspraak gehouden.”

Wethouder Steven Scheffer erkent dat eenzaamheid “een probleem” is. “Maar eenzaamheid is er onder alle doelgroepen en eenieder heeft daarin een verschillende behoefte. Dat maakt het aanpakken ervan ook geen gemakkelijke opgave. Wellicht had een aantal zaken wel eerder en sneller opgepakt kunnen worden, maar ik kan de kwalificaties ‘onvoldoende’ en ‘te weinig’ niet ondersteunen.”

Scheffer deelt mee dat er al een eerste versie van een plan van aanpak is opgesteld “en dat kan voor de kerst gereed zijn”.

Advertentie