Politiek

Coalitie en oppositie niet eens over voorkeurslocatie woningbouw

Fractievoorzitters van vier partijen uit de gemeenteraad gingen dinsdagavond 25 april met elkaar in gesprek over de uitwerking van het collegeprogramma. Dat gebeurde in het wekelijkse politieke praatprogramma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde.

Het eerste half uur van de uitzending was toebedeeld aan Tom Zonneveld van coalitiepartij Leefbaar Zeewolde en Angela Huckriede van oppositiepartij VVD. Huckriede plaatste een groot vraagteken bij de voorkeurslocatie van het college met betrekking tot toekomstige woningbouw, na de voltooiing van de Polderwijk en het Fortenveld (het gebied tegenover Gamma) zien B en W bouwen richting Biezenburcht (de zogenoemde A-locatie) namelijk als het meest kansrijk. Zonneveld vond dit een heel logische keuze. De locatie bevindt zich al dichter bij Harderwijk en Ermelo, de twee gemeenten waar Zeewolde volgens hem het meest mee te maken heeft. Zo gaan daar bijvoorbeeld, zo meende hij, al veel leerlingen uit Zeewolde naar school. Huckriede vond de keuze helemaal niet zo logisch, zeker omdat er dan vruchtbare landbouwgebied voor zou moeten worden aangekocht. Bovendien zou het dorp Zeewolde ‘uit balans’ raken. Voor veel bewoners van het gebied in kwestie zou het (winkel)centrum van Harderwijk ‘straks’ aantrekkelijker worden dan dat van Zeewolde. In haar ogen zouden de winkelondernemers van Zeewolde uiteindelijk hiervan de grote dupe worden.

Logo van Zeewolde Kiest

Zonneveld was dit niet met haar eens. Volgens hem was het Zeewolder centrum nog prima per fiets bereikbaar vanuit het ‘A-gebied’. Huckriede had het veel voor de hand liggender gevonden het G-gebied (het bosgebied tegenover sportpark De Horst) al dan niet op parkachtige wijze te bebouwen. Zonneveld pleitte voor een ‘Ontmoetingsbos’ op deze locatie. Dit zou dan helemaal in samenspraak met de bevolking tot stand moeten worden gebracht. Huckriede vond dat er in dat geval al een belangrijk stap was overgeslagen: de vraag of de bevolking überhaupt wel zat te wachten op een dergelijke transformatie van het bos. Voor Zonneveld was dat niet zo moeilijk. “Het heeft heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma gestaan, inwoners hebben hier massaal voor gekozen”, meende hij. Huckriede was hier niet van overtuigd. “Leefbaar heeft de verkiezingen gewonnen door de commotie over het datacenter”, aldus de VVD-fractievoorzitter.

Meermin en Open Haven

Tamara Baas van collegepartij ChristenUnie en Yvonne van Bruggen van oppositiepartij Actief Zeewolde vertelden elkaar hierna waar het college vanuit hun kant bekeken de komende jaren de focus op zou moeten leggen. Baas wilde inzetten op een betrouwbare overheid, het verduurzamen van Zeewolde en de zogenoemde vitale samenleving. Van Bruggen wilde dat de jeugd(zorg) toch vooral niet uit het oog zou worden verloren en pleitte voor een cultuurhuis en een toekomstbestendig welzijnsgebouw. Het vorig jaar gepresenteerde plan om De Meermin te renoveren was volgens haar volstrekt onvoldoende geweest. Ze opperde kerkcentrum Open Haven aan de tegenoverzijde van het Kerkplein bij de plannen te betrekken, temeer omdat het bestuur ervan zelf reeds had aangegeven het op de duur ook niet meer te redden met het huidige en toekomstige aantal kerkgangers. Baas was het helemaal met Van Bruggen eens dat ook The Basement niet moest worden afgestoten voor de (jeugdige) doelgroep.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie