Politiek

College beantwoordt artikel 36 vragen oppositie over aankoop agrarische bedrijven

Het college van B&W van Zeewolde heeft de vragen die de fracties van Actief Zeewolde, CDA, VVD en D66 conform artikel 36 over de aankoop van twee agrarische bedrijven aan de Ossenkampweg hadden gesteld beantwoord.

Het doel van deze aankoop was het verkrijgen van de  stikstofrechten van deze percelen. 

De raad is hier destijds vertrouwelijk over geïnformeerd en dan met name over de hoeveelheid stikstofrechten die de gemeente in eigendom heeft verkregen. Niet al deze verkregen stikstofrechten kunnen  volledig aan één of meer projecten worden toegewezen. Er zal eerst een percentage worden afgeroomd waarna de resterende rechten kunnen worden toegewezen en ingezet bij de realisatie van projecten.

Voor het gebruik van de resterende stikstofrechten laat het college een aeriusberekening maken. Een aeriusberekening is een rekenmethode waarmee de depositie(neerslag) van stikstof op Natura 2000 gebieden en op andere gebieden wordt berekend.

boerderijen aan de ossekampweg in Zeewolde

Een aeriusberekening is een wettelijk voorgeschreven berekening voor het bepalen van de stikstofdepositie bijdrage van projecten in het kader van de aanvraag van een vergunning op grond van de wet Natuurbescherming.

In de beantwoording van de vragen valt verder op dat nog niet duidelijk is hoeveel de balans waarde van de aangekochte percelen bedraagt en wat het verschil is met de aankoopprijs.

Documenten

Lees hieronder de volledige beantwoording.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie