Politiek

College Zeewolde legt de bal bij Defensie

De burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde beloven nadrukkelijk vinger aan de pols te houden bij het ministerie van Defensie over haar plannen een kazerne te bouwen op het grondgebied van Zeewolde. Dat schrijft het college op vragen van de plaatselijke fractie van de ChristenUnie.

Er is vanuit het college “regelmatig contact” met de betrokken agrarische families. “De afgelopen periode heeft de burgemeester met de families al een paar overleggen gehad. Dit heeft onder andere geleid tot een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris van Defensie met een groot aantal vragen die er leven bij het college en de agrarische families. Ook heeft de burgemeester bij Defensie aangegeven dat het zeer belangrijk is dat Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf snel de agrarische families duidelijkheid en perspectief gaan bieden."

College Zeewolde legt de bal bij Defensie

"Inmiddels heeft het Rijksvastgoedbedrijf de afgelopen weken bij alle agrarische families een kennismakingsbezoek gebracht.”

Door zowel de gemeente Zeewolde als de provincie Flevoland worden met Defensie gesprekken gevoerd om meer duidelijkheid te krijgen, zo wordt in de brief aangegeven. Maar gezien het feit dat het hier een zogeheten Rijksinpassingsplan betreft - de grond langs de Nijkerkerweg waarop het ministerie van Defensie de kazerne zou willen bouwen is officieel van het Rijksvastgoedbedrijf - schrijft het college: “Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor het informeren en betrekken van betrokkenen, inwoners en organisaties primair bij Defensie. Daar waar mogelijk zal het college ervoor kiezen om op eigen initiatief, wanneer er nieuwe informatie over de plannen bekend is, de inwoners actief te informeren doormiddel van persberichten en zo nodig informatieve bijeenkomsten.”

Brief

De volledige brief als reactie op de ChristenUnie:

De ChristenUnie Zeewolde is blij dat het college heeft aangegeven dat de mogelijke komst van een kazerne geen keus van haar is. “Maar we zijn daarentegen verbaasd over de uitspraken van Leen Verbeek, de commissaris van de koning, alsof hij voor de komst van de kazerne gelobbyd heeft. Daarnaast is de huidige informatie vanuit Defensie nog erg beperkt. Dit zorgt voor onrust, onduidelijkheid en grond voor allerlei speculaties bij onze bewoners. Veel is nog niet duidelijk en wat duidelijk lijkt te zijn, zorgt voor veel onrust bij betrokkenen.”

“Wij zien graag een gemeentelijk bestuur dat leiding, sturing en duidelijkheid geeft bij deze ingrijpende ontwikkelingen”, laat de CU weten. “Daar hebben we als raad en politieke partijen een rol in, maar we zien ook graag dat het college en de burgemeester daarin hun rol oppakken.”

De ChristenUnie-fractie heeft onlangs het college schriftelijke vragen gesteld over het plan van Defensie. “De huidige plannen van Defensie hebben verregaande consequenties voor een achttal agrariërs.”

De vragen:
1. Wat gaat het college/de burgemeester doen om deze agrariërs de komende periode te ondersteunen en te zorgen dat zij zoveel mogelijk gewoon door kunnen werken en een zekere toekomst krijgen? Maar wat zullen de consequenties voor de andere bewoners van Zeewolde zijn? We zijn een dorp waar rust, ruimte en natuur belangrijke kernwaarden zijn en ook moeten blijven.

Antwoord:
Het college/De burgemeester heeft regelmatig contact met de betrokken agrarische families. De afgelopen periode heeft de burgemeester met de families al een paar overleggen gehad. Dit heeft onder andere geleid tot een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris van Defensie met een groot aantal vragen die er leven bij het college en de agrarische families. Ook heeft de burgemeester bij Defensie aangegeven dat het zeer belangrijk is dat Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf snel de agrarische families duidelijkheid en perspectief gaan bieden. Inmiddels heeft het Rijksvastgoedbedrijf de afgelopen weken bij alle agrarische families een kennismakingsbezoek gebracht.

2. Wat gaat het college/de burgemeester doen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen wat de consequenties van de plannen van defensie zijn voor Zeewolde en haar kernwaarden? Het college heeft uitgesproken en een meerderheid van de raad heeft ook onderschreven dat we bij grote vraagstukken onze inwoners en organisaties transparant willen betrekken.

Antwoord:
Op ambtelijk niveau worden door de gemeente en ook de provincie met Defensie gesprekken gevoerd om meer duidelijkheid te krijgen. Hierbij wordt ook meegenomen dat de burgemeester op bestuurlijk niveau verder geïnformeerd zal worden door Defensie. Ook hebben wij ambtelijk aangedrongen om ook uw raad zo spoedig mogelijk verder te informeren.

3. Wat gaat het college/de burgemeester doen om onze bevolking verder te betrekken en te informeren? We hebben begrepen dat het hier om een Rijksinpassingsbesluit gaat. Het besluit is nog niet genomen.

Antwoord:
Het betrekken van inwoners en organisaties, het bieden van openheid en transparantie is voor het college belangrijk. Daar waar het eigen grotere initiatieven en plannen van het college betreft, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor inderdaad bij de gemeente. De mogelijke komst van een kazerne in de gemeente Zeewolde is echter een initiatief van het ministerie van Defensie. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor het informeren en betrekken van betrokkenen, inwoners en organisaties primair bij Defensie. In zijn brief van 2 december 2022 aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Christophe van der Maat aan dat hij oog heeft voor de zorgen en belangen van de betrokken agrarische ondernemers en daarmee zorgvuldig wil omgaan. Ook geeft hij aan een participatieproces in te zullen richten. De gemeente Zeewolde heeft aangedrongen en zal blijven aandringen bij het ministerie om steeds een zo groot mogelijke openheid en transparantie te betrachten en daar alle mogelijke middelen voor in te zetten. Daar waar mogelijk zal het college ervoor kiezen om op eigen initiatief, wanneer er nieuwe informatie over de plannen bekend is, de inwoners actief te informeren door middel van persberichten en zo nodig informatieve bijeenkomsten.

4. Welke mogelijkheden ziet het college/de burgemeester om invloed op dit nog te nemen besluit uit te oefenen?

Antwoord:
Of de procedure van een Rijksinpassingsplan wordt toegepast, zal naar verwachting onderdeel zijn van de definitieve besluitvorming van het kabinet. In de komende periode zullen wij uiteraard onze invloed bij Defensie uitoefenen. Samen met de provincie zullen wij onze kennis over de voorgenomen voorkeurslocatie inbrengen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie