Politiek

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving 10 juni 2021

Op donderdag 10 juni 2021 vond in congres en eventcentrum the Lux een vergadering plaats van Commissie bestuur, ruimte en samenleving. Op de agenda stond:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Conceptraadsvoorstel 2e wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 (ter advisering) Portefeuillehouder: G.J. Gorter
 5. Conceptraadsvoorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (ter advisering) Portefeuillehouder: E.W. Suithoff
 6. Conceptraadsvoorstel jaarstukken 2020 (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
 7. Conceptraadsvoorstel voorjaarsnota (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
 8. Conceptraadsvoorstel Zienswijze jaarstukken Meerinzicht 2020 & ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
 9. Conceptraadsvoorstel zienswijze Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 GGD Flevoland (ter advisering) Portefeuillehouder: W. Prins Agendapunt dat direct doorgeleid kan worden naar de raadsvergadering van 24 juni 2021
 10. Conceptraadsvoorstel Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Zeewolde 2021 (ter advisering) Portefeuillehouder: E.J. de Jonge
 11. Sluiting

 

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving 10 juni 2021

Op donderdag 10 juni 2021 vond in congres en eventcentrum the Lux een vergadering plaats van Commissie bestuur, ruimte en samenleving. Op de agenda stond:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Conceptraadsvoorstel 2e wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 (ter advisering) Portefeuillehouder: G.J. Gorter
 5. Conceptraadsvoorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (ter advisering) Portefeuillehouder: E.W. Suithoff
 6. Conceptraadsvoorstel jaarstukken 2020 (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
 7. Conceptraadsvoorstel voorjaarsnota (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
 8. Conceptraadsvoorstel Zienswijze jaarstukken Meerinzicht 2020 & ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
 9. Conceptraadsvoorstel zienswijze Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 GGD Flevoland (ter advisering) Portefeuillehouder: W. Prins Agendapunt dat direct doorgeleid kan worden naar de raadsvergadering van 24 juni 2021
 10. Conceptraadsvoorstel Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Zeewolde 2021 (ter advisering) Portefeuillehouder: E.J. de Jonge
 11. Sluiting

 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving 10 juni 2021
Watch the video
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie