Politiek

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving

Omdat de raadszaal met de huidige maatregelen niet afdoende ruimte biedt vergaderde de raad in zalencentrum The Lux. Op de agenda van de Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving van 15 oktober stond de programmabegroting als meest belangrijke punt. Tijdens de Commissie vergadering probeert de raad oordeelsvormend te zijn over de stukken die voorliggen.
Naast de stukken op de agenda meldde burgemeester Gorter aan het eind van de vergadering nog een korte Corona-update, waarin ook werd gevraagd of de gemeenteraad nog verder fysiek bij elkaar wil komen, of online. De meningen lagen verdeeld, maar er leek een meerderheid voor fysiek bij elkaar komen.
Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving Omdat de raadszaal met de huidige maatregelen niet afdoende ruimte biedt vergaderde de raad in zalencentrum The Lux. Op de agenda van de Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving van 15 oktober stond de programmabegroting als meest belangrijke punt. Tijdens de Commissie vergadering probeert de raad oordeelsvormend te zijn over de stukken die voorliggen.
Naast de stukken op de agenda meldde burgemeester Gorter aan het eind van de vergadering nog een korte Corona-update, waarin ook werd gevraagd of de gemeenteraad nog verder fysiek bij elkaar wil komen, of online. De meningen lagen verdeeld, maar er leek een meerderheid voor fysiek bij elkaar komen. Enkele stukken zullen naar de Raadsvergadering van 5 november gaan als hamerstukken. Maar ook zullen er bespreekstukken zijn, waarbij de raad nogmaals de stukken doorneemt, om daar uit eindelijk een beslissing over te nemen. Hier kunnen moties (opdrachten, verzoeken of wens) en amendementen (voorstel van wijziging van tekst in voorgelegde stukken) worden ingediend door de fracties. Zowel over de stukken als over de moties en amendementen kan dan worden gestemd.
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving
Watch the video
Enkele stukken zullen naar de Raadsvergadering van 5 november gaan als hamerstukken. Maar ook zullen er bespreekstukken zijn, waarbij de raad nogmaals de stukken doorneemt, om daar uit eindelijk een beslissing over te nemen. Hier kunnen moties (opdrachten, verzoeken of wens) en amendementen (voorstel van wijziging van tekst in voorgelegde stukken) worden ingediend door de fracties. Zowel over de stukken als over de moties en amendementen kan dan worden gestemd.
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie