Loading...

CU ongerust over pleegzorg
CU ongerust over pleegzorg

ChristenUnie Zeewolde stelt het college vragen over de regeling van de Buitenregionale Pleegzorg. Zij werden geconfronteerd met een situatie die opriep tot vragen.Vandaar dat zij onderstaande ex artikel 36 vragen in hebben gediend. Gebruikelijk is dat het college hier binnen enkele weken schriftelijk antwoord op geeft.

EX artikel 36 vragen

We kregen onlangs onder ogen een situatie betreffende buitenregionale pleegzorg. Kinderen konden niet worden opgevangen in Zeewolde, ondanks de aanwezigheid van ouders. Het verzoek om plaatsing van buiten de regio kwam terecht bij Jeugd Centrale Flevoland die dit namens onze gemeente regelt. Het betrof een crisisopvang waarbij snel gehandeld moet worden, sowieso omdat dit kinderen in een kwetsbare situatie betrof. Ondanks vele verzoeken en na een tijd wachten, kwam de uiteindelijke beslissing dat de opvang van buiten de regio hier niet kon plaatsvinden.

Onze vragen:

1. Herkent u de situatie zoals hier beschreven? Komt dit vaker voor?
2. Is het überhaupt mogelijk om kinderen van buiten de regio in het kader van pleegzorg op te vangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit dan in deze situatie desondanks niet gebeurt?
3. Is de reden -zoals de JeugdCentraleFlevoland zelf aangeeft, volgens onze informatie- dat Zeewolde geen financiële middelen heeft om buitenregionale pleegzorg te financieren?
4. Welk lokaal of regionaal beleid en/of regelgeving moet worden aangepast om dit mogelijk te maken en zou het college de financiële consequenties daarvan zichtbaar kunnen maken?

Harry Hübbers raadslid CU