Politiek

D66, Partij voor de Dieren en BBB doen van zich spreken bij Zeewolde Kiest

Het radioprogramma Zeewolde Kiest besteedt in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart ruimschoots aandacht aan de diverse partijen. De Lokale Omroep Zeewolde heeft dinsdag drie lokale vertegenwoordigers de kans gegeven hun partij zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Presentator Robert Weij ging in gesprek met Sam Sterk (D66), Froukje Hempenius (Partij voor de Dieren) en Paul van Elderen (BoerBurgerBeweging).

D66, Partij voor de Dieren en BBB doen van zich spreken bij Zeewolde Kiest

Sam Sterk is een 24-jarige student en kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart namens D66. Toen hij 9 jaar oud was, werd hij geïnspireerd door de campagne voor de presidentsverkiezingen van Barack Obama. Hij heeft maatschappijwetenschappen als extra vak gevolgd op RSG Levant, wat hem heeft geholpen om te leren debatteren en het gesprek aan te gaan met mensen die een andere mening hebben.

Sam Sterk heeft aandacht voor de opgave van Flevoland voor 100.000 woningen en streeft naar het vermijden van klakkeloos bouwen, maar wil juist goed kijken naar de behoefte. Hij is zelf een starter met een flinke studieschuld en wil daarom extra aandacht voor starters en betaalbare woningen. Hij wil voorkomen dat woningen door beleggers worden opgekocht voor de verhuur. Daarnaast wil hij samenhang zoeken tussen de vraag naar grond voor woningbouw, natuur en landbouw.

Sterk is van plan in gesprek te gaan met de bewoners van het trotse dorp Zeewolde die het dorpse karakter willen behouden. Hij wil aandacht besteden aan het stimuleren van cultuurparticipatie, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de talenten van langdurig werklozen worden benut. Hij staat als vierde op de kandidatenlijst en roept op om te gaan stemmen, omdat het belangrijk is voor de democratie dat de stemmen door een meerderheid worden uitgebracht.

Op de kandidatenlijst voor de Partij voor de Dieren staat de naam van Froukje Hempenius. De Zeewoldense is van mening dat het niet goed gaat met de wereld en de natuur en wil daar ook wat aan doen. Ze begon op wijkniveau en wil nu op provinciaal niveau werken om duurzame landbouw te bevorderen en boeren te helpen. De bio-industrie moet worden verminderd en de verhouding tussen het aantal dieren in de veeteelt en het aantal mensen moet veranderen. Het inkrimpen van de veeteelt met 75 procent is economisch gunstig en beter voor de natuur, vindt Hempenius.

Daarnaast geeft ze aan dat er een systeemverandering moet komen die lange termijnoplossingen biedt in plaats van dure investeringen die slechts beperkt werken. Banken die geld verdienen aan de agro-industrie zouden boerenbelasting moeten betalen om boeren die vastlopen te helpen.

Lelystad Airport mag van de PvdD niet worden geopend, want “het is niet passend om stikstofemissies bij boeren weg te kopen om ze vervolgens weer uit te stoten met CO2, fijnstof en geluidsoverlast”.

De Partij voor de Dieren is tegen de bouw van een grote kazerne tussen de Natura2000-gebieden aan de overkant en de Stille Kern aan de andere kant. Als Hempenius via voorkeursstemmen hoog in de uitslag eindigt, zal ze zich gesterkt voelen om in de Provinciale Staten te gaan zitten omdat er dan draagvlak is.

Akkerbouwer Paul van Elderen, namens de BoerBurgerBeweging op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten, heeft in een interview met het radioprogramma Zeewolde Kiest zijn standpunten voor de BBB uiteengezet. Hij benadrukte dat Flevoland de vruchtbaarste grond van West-Europa heeft en dat het behoud ervan voor de landbouw van groot belang is. Hij nuanceerde de cijfers over de Nederlandse landbouwexport en benadrukte dat inkrimping van de veeteelt gevolgen zal hebben voor de akkerbouw.  

Van Elderen is van mening dat de stikstofwetgeving moet worden herzien en de BoerBurgerBeweging heeft het plan ‘Snelweg uit de stikstofcrisis’ ontwikkeld om de woningbouw en bedrijfsontwikkeling te bevorderen. Hij pleit voor afwijzing van de huidige wetswijzigingen en betere wetgeving.

BBB is voorstander van de uitbreiding naar het noorden van de Lelylijn en verbreding van de N50 van Emmeloord naar Kampen. Wat betreft de status van Lelystad Airport is BBB duidelijk; eerst de pas melders helpen en dan praten over een mogelijke nieuwe luchthaven. Als de luchthaven niet opengaat, kan de infrastructuur worden ingezet voor het opvangen van vluchtelingen. Van Elderen sprak ook zijn zorgen uit over de grote tekorten in Almere door de Floriade en Oosterwold. (foto’s: Deen Guldemond)

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie