Loading...

De Gemeenteraad komt naar u toe!
De Gemeenteraad komt naar u toe!

 De Gemeenteraad van Zeewolde wil inwoners meer bij de politiek betrekken. Daarom gaat de Gemeenteraad onder de noemer ‘De Raad op Straat’ de wijken in. De primeur ging op 12 april naar Horsterveld. Na een geslaagde avond daar komt de raad op 23 oktober naar de Polderwijk. De opzet van de avond is iets aangepast door de ervaringen die zijn opgedaan bij de eerste Raad op Straat in Horsterveld.

Alle bewoners van de Polderwijk zijn huis aan huis uitgenodigd om op maandagavond 23 oktober langs te komen in basisschool Panta Rhei aan de Gedempte Gracht. De avond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Tijdens de avond kunnen de bewoners in groepjes met raadsleden in gesprek gaan over de zaken die in de Polderwijk spelen en ideeën delen over de wijk. De raad hoort graag hoe de Polderwijk nog beter en mooier kan worden.

Wijkgesprekken

De gemeenteraad heeft drie thema’s geformuleerd waar het in de wijkgesprekken om draait. Het is dan ook belangrijk dat ideeën of suggesties te maken hebben met verbondenheid (sociale cohesie), de leefbaarheid of de veiligheid in de Polderwijk.

Alle bewoners van Polderwijk zijn van harte welkom. Aanmelden van te voren wordt op prijs gesteld. Dit kan via www.deraadopstraat.nl.

Alle ideeën en suggesties die op de avond langs komen worden verzameld. Het is dus niet zo dat tijdens de avond oplossingen worden aangedragen of toezeggingen worden gedaan om zaken op te pakken of uit te werken.

Burgemeester Gerrit Jan Gorter sluit de avond af, waarna er onder het genot van een drankje nog met elkaar kan worden nagepraat. Raadsleden bekijken na deze avond welke ingebrachte wensen en suggesties zij oppakken.

Met de Raad op Straat heeft de Gemeenteraad een belangrijk nieuw instrument voor meer inspraakmogelijkheden voor inwoners, een initiatief dat bovendien kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek.