Politiek

Voordracht derde termijn voor Verbeek

Provinciale Staten van Flevoland hebben commissaris van de Koning Leen Verbeek voorgedragen voor herbenoeming. De tweede ambtstermijn van de commissaris loopt af op 1 november 2020. De aanbeveling is de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid door een vertrouwenscommissie waarin verschillende partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren. De vertrouwenscommissie adviseerde om Leen Verbeek voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Voordracht derde termijn voor Verbeek

In de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 2 september 2020 stemde de Staten in met de positieve aanbeveling tot herbenoeming. De voordracht gaat nu naar de minister van BZK. De minister beslist en draagt de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor bij de Kroon.

Commissaris Verbeek: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de Staten en ik ben zeer gemotiveerd om mij een nieuwe periode in te zetten voor Flevoland. Ik vind het eervol dat ik voor deze dynamische provincie en haar inwoners als commissaris van de Koning actief mag zijn”. In 2008 begon Leen Verbeek als derde commissaris van de Koning in Flevoland. De nieuwe ambtstermijn van de commissaris loopt in principe tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Advertentie