Politiek

‘Directe aftakking stroomnetwerk mogelijk voor Meta’

De mogelijke komst van een hyperscale datacenter van Meta in Zeewolde was dinsdagmiddag onderwerp van gesprek tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

“Het is enorm druk op het stroomnet in Nederland en één van de grootste opgaves die wij hebben als het gaat om de transitie naar duurzame energie is het regelen van extra capaciteit op het stroomnetwerk”, trapte Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK, af. “Maar als je Facebook bent, bel je met de minister, dreig je met economische gevolgen en krijg je je zin.”

‘Directe aftakking stroomnetwerk mogelijk voor Meta’

Daarop stelde Azarkan de volgende vragen:

1. Klopt het dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, voorrang heeft gekregen?
2. Waarom zijn de adviezen van ambtenaren niet opgevolgd?
3. Wat was exact de betrokkenheid van minister Eric Wiebes?
4. Klopt het dat Facebook ook nog eens 90% korting kreeg op de tarieven?”

Minister Stef Blok, die in mei de plaats van Wiebes’ tijdelijke opvolger Bas van ’t Wout overnam, antwoordde:

1. Er is geen voorrang verleend aan Facebook. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk kent een aansluitplicht voor iedereen die daar een aanvraag voor doet. Het verzoek dat op het bureau van collega Wiebes terechtkwam was of er de mogelijkheid bestond voor een directe aftakking, die ook door de afnemer zelf betaald zou worden.
2. Er werden enkel voor- en nadelen opgesomd. En alles afwegende heeft de minister deze keuze gemaakt.
3. De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het onderdeel energievoorziening.
4. Daar ben ik niet van op de hoogte, dus daar zal ik schriftelijk op terugkomen.” Even later gaf Blok na een verduidelijkende vraag van Henri Bontenbal (CDA) aan dat stroombeheerder Tennet voor afnemers van een stabiel stroomverbruik een korting hanteert omdat dit in de productie goedkoper is van een sterk fluctuerend energieverbruik.

In een brief aan de Kamer zal binnenkort overigens de keuze om dergelijke grote ruimtelijke ordening-vraagstukken aan gemeenten over te laten worden geëvalueerd. De vraag of de plannen voor het datacenter in Zeewolde door mogen gaan, is nu aan de gemeenteraad. Daar zal in de raadsvergadering van donderdag 16 december over gestemd gaan worden.

Advertentie