Politiek

Dwangsom voor gemeente Zeewolde

Op last van een boete van € 100,00 euro per dag dat de gemeente Zeewolde te laat is met het beantwoorden van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) is de gemeente gehouden om  € 2.300 euro te betalen aan de indiener van het verzoek.

Op 6 januari 2022 ontving de gemeente Zeewolde een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) waarin verzocht werd alle overeenkomsten en correspondentie met betrekking tot het datacenter openbaar te maken.

Vanwege de grote hoeveelheid documenten, meerdere verzoeken met betrekking tot dit onderwerp, evenals de juridische complexiteit, is er overleg gepleegd met de verzoeker omtrent de gewenste stukken. Toch bleef de beantwoording uit en heeft de verzoeker op 30 mei 2022 een beroep ingesteld bij de rechtbank.

Dwangsom voor gemeente Zeewolde wegens uitblijven reactie op WOO

Uitspraak rechtbank

Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan en het college van de gemeente Zeewolde opgedragen om alsnog binnen 14 dagen, derhalve uiterlijk op 1 december 2022 alsnog een definitief besluit te nemen. Daarna is een dwangsom aan verzoeker verschuldigd van € 100,- per dag dat te laat wordt besloten. 

De woordvoerder van de gemeente Zeewolde liet desgevraagd weten dat de daadwerkelijke verstrekking van de openbaar te maken informatie pas plaats zal vinden twee weken na bekendmaking van het besluit. Dit gebeurt dan op grond van de Woo omdat naar verwachting een of meer belanghebbenden bezwaar hebben tegen openbaarmaking van de informatie.

De termijn van twee weken kunnen belanghebbenden gebruiken om rechtsmiddelen aan te wenden en zo definitieve openbaarmaking te voorkomen. Indien de informatie eenmaal openbaar gemaakt is, is de informatie openbaar voor eenieder.

Deelbesluit Gemeente Zeewolde 

Op 12 juli 2022 is door gemeente Zeewolde reeds een deelbesluit genomen op het verzoek waarbij openbaarmaking van de anterieure overeenkomst en grondcontracten (totaal 26 documenten) gemotiveerd is geweigerd. Tegen dit besluit is door de indiener bezwaar gemaakt en dit is nog in behandeling.

De woordvoerder van de gemeente Zeewolde geeft hierbij aan dat tegen de opgelegde geheimhoudingen geen bezwaar is gemaakt. “Er is wel verzocht om openbaarmaking van de betreffende stukken”.

Een dergelijk verzoek moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van de geheimhouding. Hierover is een besluit genomen waarbij openbaarmaking geweigerd is. Hiertegen is vervolgens bezwaar gemaakt.

De bezwaarprocedure loopt op dit moment nog en hier zal binnenkort een beslissing op bezwaar genomen worden.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie